Practica jocurilor de noroc în anul 2023

Proiecte de lege care propun închiderea jocurilor de noroc tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Vicepreședinte FedBet și Președinte ROMBET

În sesiunea parlamentară de primăvară a acestui an o serie de inițiative legislative, care au curs pe bandă rulantă, vizează practic dispariția jocurilor de noroc tradiționale din România, chiar dacă inițiatorii acestora sunt conștienți de faptul că încalcă în mod flagrant, prin propunerile făcute, drepturile și libertățile fundamentale garantate atât de legea fundamentală a României cât și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Să parcurgem, sumar, unele prevederi ale acestor inițiative legislative depuse în parlament, cu scopul declarat, în expunerile de motive, de a diminua efectul jocurilor de noroc asupra tinerilor precum și reducerea dependenței jucătorilor de această activitate distractivă:

1. Proiectul de lege, aflat în dezbatere la Senat, sub numărul L312/2023, susținut în mass- media de Simonis Alfred-Robert – deputat PSD, șef grup parlamentar în Camera Deputaților – purtând semnătura a 135 parlamentari PSD, care are următoarele prevederi:

a) Interzicerea în incinta locațiilor de jocuri de noroc a persoanelor autoexcluse sau indezirabile;

b) Spațiul propus spre autorizare să fie situat la cel mult 50 m de limita teritorială a orașului/municipiului ori a comunei, inclusiv a municipiului București, astfel cum este prevăzută la art. 95 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Solicitanții trebuie să dețină avizul de amplasament, eliberat de consiliul local al unității administrativ teritoriale competente. Conținutul avizului și procedura de obținere a acestuia se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legii;

d) Spațiul propus spre autorizare nu este situat la mai puțin de 300 m de un așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, un așezământ de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în incinta acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce Ia obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.);

e) În localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori nu se poate acorda autorizație de exploatare a jocurilor de noroc;

f) Aceste prevederi nu se aplică spațiilor în care se desfășoară jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri;

(continuarea în numărul viitor)

Articolul precedentInterviu cu Dan Alexandru Ghiță
Articolul următorPROTECȚIA DATELOR ÎN MAI 2023