anchidim zagrean

Practica jocurilor de noroc în 2022

Obligaţiile declarative şi de plată pentru activitatea jocurilor de noroc din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Președinte ROMBET

Obligațiile declarative și de plată, ale organizatorilor de jocuri de noroc din România, au fost modificate, începând cu data de 24 iunie 2022, ca urmare a faptului că a fost adoptată Legea nr. 30 din 2022, precum și Ordinul 1150 din 2022 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), de punere în aplicare a acestei legi, astfel că după această dată toți organizatorii jocurilor de noroc au obligația ca un procent de 98,8% din taxele prevăzute de legea specială să le declare ca venit la bugetul de stat iar 1% din aceste taxe să fie declarate ca venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi diferența de 0,2% ca venit al Comitetului Naţional Paralimpic.

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 619, din data de 24 iunie 2022, a Ordinului nr. 1150, al ANAF, de modificare și completare a Ordinului 587 din 2016, organizatorii jocurilor de noroc din România sunt obligați să declare şi să plătească, conform prevederilor OUG 77 din 2009, actualizată, taxe pentru obţinerea dreptului de a organiza şi exploata jocuri de noroc, astfel:

1. Taxa de licenţă – pentru organizarea jocurilor de noroc, (inclusiv taxa de licenţă pentru activităţi conexe jocurilor de noroc), care se declară şi plătește anticipat, în sumă fixă, pe tipuri de jocuri de noroc sau activități – pentru intrarea în vigoare a licenței – la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:
a) Anexa 3 de la poziția nr. 66 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 536 – Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc – din Declarația 100, în procent de 98,80%;
b) Anexa 3 de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 – Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român – din Declarația 100, în procent de 1,00%;
c) Anexa 3 de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 – Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic – din Declarația 100, în procent de 0,20%.

2. Taxa de autorizare – pentru exploatarea jocurilor de noroc – iar declararea şi plata taxei se realizează anticipat, în sumă fixă, sau prin regularizare lunară:
A) Anticipat, în sumă fixă, pentru intrarea în vigoare a autorizației, la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:
a) Anexa 3 de la poziția nr. 67 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 537 – Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc – din Declarația 100, în procent de 98,80%;
b) Anexa 3 de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 – Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român – din Declarația 100, în procent de 1,00%;
c) Anexa 3 de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 – Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic – din Declarația 100, în procent de 0,20%.
B) Regularizare lunară, în funcţie de venitul realizat, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, pentru menținerea valabilității autorizației, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:
a) Anexa 3 de la poziția nr. 65 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 504 -Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări – din Declarația 100, în procent de 98,80%;
b) Anexa 3 de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 – Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român – din Declarația 100, în procent de 1,00%;
c) Anexa 3 de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 – Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic – din Declarația 100, în procent de 0,20%.

3. Taxa lunară – calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:
a) Anexa 3 de la poziția nr. 77 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 541 – Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar de organizatorii de jocuri de noroc online, prevăzuți în OUG 77/2009 – din Declarația 100, în procent de 98,80%;
b) Anexa 3 de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 – Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român – din Declarația 100, în procent de 1,00%;
c) Anexa 3 de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 – Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic – din Declarația 100, în procent de 0,20%.

4. Taxa de viciu – pentru jocurile de noroc tip slot-machine cu câştig nelimitat iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:
a) Anexa 3 de la poziția nr. 70 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 539 – Taxa de viciu – din Declarația 100, în procent de 98,80%;
b) Anexa 3 de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 – Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român – din Declarația 100, în procent de 1,00%;
c) Anexa 3 de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 – Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic – din Declarația 100, în procent de 0,20%.

5. Taxa de acces – pentru cazinouri şi cluburile de poker iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:
a) Anexa 3 de la poziția nr. 68 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 535 – Taxa de acces pentru jocurile de noroc – din Declarația 100, în procent de 98,80%;
b) Anexa 3 de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 – Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român – din Declarația 100, în procent de 1,00%;
c) Anexa 3 de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 – Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic – din Declarația 100, în procent de 0,20%.

Cu excepţia taxei de autorizare, cu regularizare lunară în funcţie de venitul realizat, a taxei lunare, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online precum şi a taxei de acces, toate celelalte taxe, specifice jocurilor de noroc, au termene diferite de declarare şi plată, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc.

Trebuie precizat și faptul că, în temeiul prevederilor Legii nr. 30 din 2022, a fost adoptat și Ordinul comun al ministrului finanțelor și al ministrului sportului nr. 1511 din 27 iunie 2022 privind aprobarea Procedurii de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale Comitetului Naţional Paralimpic, cu precizarea faptului că aceste obligații sunt considerate creanţe bugetare şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iar organizatorii de jocuri de noroc şi operatorii economici care deţin licenţă clasa a 2-a pentru desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul jocurilor de noroc, au obligaţia de a calcula, declara şi achita sumele datorate, la termenele stabilite prin ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 2009, actualizată.

O copie a declaraţiilor sau orice alte modificări ale acestora, precum şi a documentelor de plată aferente acestora, se vor transmite către ONJN în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentEvoplay își extinde prezența pe piața românească
Articolul următorCe își doresc femeile de la bărbați