anchidim zagrean

Practica jocurilor de noroc în 2020

Fiscalitatea organizatorilor de jocuri de noroc online, în anul 2020

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

În acest articol sintetizăm aspectele practice privind fiscalitatea în activitatea jocurilor de noroc online (la distanță) – respectiv: jocurile de tip cazinou – la distanţă; pariurile în cotă fixă – la distanţă; pariurile mutuale – la distanţă; pariurile în contrapartidă – la distanţă; jocurile bingo şi keno – la distanţă precum și tombola online.

Taxele specifice activității de jocuri de noroc la distanță, precum și termenele de plată, sunt prevăzute în reglementarea specială privind jocurile de noroc în România. Celelalte impozite și taxe sunt reglementate de Codul Fiscal iar procedurile fiscale și practicile contabile se regăsesc în reglementările comune, sub forma procedurilor fiscale și a reglementărilor contabile.

I Taxele specifice:
1. Taxa anuală de licență – este stabilită și datorată în sumă fixă și se calculează în funcţie de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează: în cazul unei cifre de afaceri de până la 500.000 euro, realizată în anul precedent, taxa anuală de licență este de 6.000 euro; în cazul unei cifre de afaceri cuprinsă în intervalul 500.001 – 1.000.000 euro, realizată în anul precedent, taxa anuală de licență este de 24.000 euro; în cazul unei cifre de afaceri cuprinsă în intervalul 1.000.001 – 5.000.000 euro, realizată în anul precedent, taxa anuală de licență este de 60.000 euro; în cazul unei cifre de afaceri cuprinsă în intervalul 5.000.001 – 10.000.000 euro, realizată în anul precedent, taxa anuală de licență este de 96.000 euro iar în cazul unei cifre de afaceri de peste 10.000.000 euro, realizată în anul precedent, taxa anuală de licență este de 120.000 euro. Taxa anuală de licență reprezintă echivalentul în lei, la cursul de 4,7511 lei/euro, curs valabil pentru toată perioada anului 2020.
Taxa anuală de licență se declară și se plătește anticipat, astfel:
a) pentru primul an de activitate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
b) pentru următorii nouă ani de activitate, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.

Creanța fiscală, privind taxa de licență, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia. În declaraţia de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei de licență, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la termenele de mai sus, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 536–Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, de la capitolul Impozite, taxe și alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic, prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.

Practica jocurilor de noroc

Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de licență.

1. Taxa anuală de autorizare – este stabilită și datorată, pe fiecare tip de activitate, separat pentru cele două etape ale autorizării:
a) Taxa anuală, pentru obținerea autorizației de exploatare, stabilită și datorată astfel:
16% din venitul anual estimat, dar nu mai puțin de 100.000 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro, pentru primul an de autorizare, în cadrul primului an de licențiere, trebuind declarată și plătită până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
16% din venitul înregistrat în luna precedentă celei în care se analizează documentația privind solicitarea de prelungire a autorizației de exploatare, dar nu mai puțin de 100.000 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro, pentru următorii 9 ani de licențiere, trebuind declarată și plătită până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată.

Creanța fiscală, reprezentând taxa pentru obținerea autorizației de exploatare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia. În declaraţia de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei pentru obținerea autorizației de exploatare, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la termenele de mai sus, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 537–Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc de la capitolul Impozite,taxe și alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic, prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare, corespunzătoare taxei calculate în funcție de venitul realizat din această activitate, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de autorizare.

b) Taxa anuală de autorizare, regularizată lunar, în funcție de nivelul venitului realizat – stabilită și datorată din prima lună în care, prin aplicarea procentului de 16% la venitul realizat efectiv, este depășit nivelul taxei stabilit și plătit la momentul obținerii autorizației anuale de exploatare și care se va declara şi plăti până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, pentru fiecare tip de activitate.

Creanța fiscală, privind taxa de autorizare, calculată și datorată la nivelul venitului realizat din exploatarea fiecărui tip de activitate, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia. În declaraţia de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei de autorizare datorată lunar, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la termenele de mai sus, începând cu prima lună în care a fost depășit nivelul taxei plătită anticipat, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 504–Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, de la capitolul Impozite, taxe și alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic, prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de autorizare.

2. Taxă lunară specială – instituită de la 1 ianuarie 2019 prin OUG 114 din 2018, stabilită și datorată, în cotă de 2% din taxa de participare la joc încasată lunar – se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. Conformarea practică se realizează prin completarea declarației de impunere a contribuabilului, fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia. În declaraţia de impunere contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr. 100, până la termenele de mai sus, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 541–Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar de organizatorii de jocuri de noroc online, de la capitolul „Impozite,taxe și alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic, prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei lunare.

O copie a tuturor declaraţiilor de impunere sau orice alte modificări ale acestora, precum şi a tuturor documentelor de plată aferente se vor transmite, către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

2. Taxe administrative – tratate drept cumpărări de servicii prestate, stabilite și datorate în sumă fixă, doar în cazul jocurilor de noroc la distanță, pentru analiza documentelor – în sumă de 2.500 euro și pentru eliberarea licenței – în sumă de 8.500 euro.

3. Contribuție anuală – stabilită și datorată, în sumă fixă de 5.000 euro/an, la cursul de 4,7511 lei/euro, de fiecare organizator de jocuri de noroc, urmând să fie utilizată în scopul de a preveni dependenţa de jocuri de noroc. Veniturile proprii, ale ONJN, au natura juridică a unei creanţe bugetare şi se execută pe baza notificării ONJN, ce reprezintă titlu executoriu, iar termenul de plată a sumelor prevăzute este 15 decembrie a fiecărui an.

Revenim, în numărul următor al revistei, cu partea a doua a articolului

Articolul precedentOaspeții trebuie să aibă vârsta de 21 de ani sau mai mult
Articolul următorApple, în proces în ceea ce privește achizițiile „In-Play” ca jocuri de noroc