A.O.P.J.N.R. se implică în stabilirea poziţiei cât mai unitare a membrilor săi şi a întregii industrii de slot – machine în legătură cu elaborarea normelor aferente sistemelor de monitorizare

La data de 14 Decembrie 2016, la sediul O.N.J.N. a avut loc o consfătuire între reprezentanţii instituţiei şi reprezentanţii tehnici ai unora dintre producătorii de echipamente de joc şi sisteme de monitorizare din România, care au fost convocaţi de către O.N.J.N. pentru discuţii pe tema modului de implementare a sistemelor de monitorizare.
La finalul acestei întrevederi, în care au fost abordate de către participanţi subiecte multiple, fără a se stabili un consens în legătură cu temele aflate în discuţie, a fost lansată de către reprezentanţii O.N.J.N. invitaţia de a transmite opinii, sugestii şi puncte de vedere legate de acest subiect, invitaţie adresată atât participanţilor la întrevedere, cât şi – prin intermediul asociaţiilor profesionale – tuturor membrilor acestei industrii, implicate în producerea şi furnizarea de diverse tipuri de echipamente specifice sistemelor de monitorizare. A.O.P.J.N.R., reprezentată la această întrunire prin preşedintele executiv Cristian Pascu, dar şi prin alţi membri ai asociaţei participanţi la întrunire în calitate de producători – invitaţi individual de către O.N.J.N. – a încercat în ultima perioadă să obţină de la membrii săi şi să transmită autorităţilor diverse puncte de vedere, cât mai detaliate şi care să acopere în cât mai mare măsură această temă. Interesul general al industriei impune stabilirea cât mai rapidă a cadrului în care vor putea funcţiona toate echipamentele de joc aflate actualmente în exploatare, precum şi modul lor de interconectare cu sistemele de monitorizare, în perspective termenului scurt rămas până la data de 24 Februarie 2017, dată de la care nu vor mai putea fi exploatate mijloacele de joc slot-machine care nu vor fi conectate la sistemul de monitorizare exclusive prin protocol de comunicare serial, conform prevederilor şi termenului prevăzute de HG111/ 2016. În acest sens, pentru a contribui într-o cât mai mare măsură la evitarea unui blocaj din această perspectivă, A.O.P.J.N.R. a încercat şi a reuşit să medieze punctele de vedere ale unora dintre membrii săi, furnizori importanţi de sisteme de monitorizare care activează în România şi care împreună acoperă monitorizarea a aproximativ 40% din numărul total de slot-machine aflate în exploatare în prezent.
Este cu atât mai remarcabil faptul că reprezentanţii acestor companii, aflaţi în concurenţă efectivă pe piaţă, producători de sisteme tehnice şi de monitorizare fundamental diferite între ele, au reuşit, prin medierea şi armonizarea opiniilor lor de către conducerea A.O.P.J.N.R., să cadă de accord asupra unui document redactat şi asumat în comun, transmis ca atare către O.N.J.N., document care acoperă detaliat majoritatea temelor discutate la întrunirea din 14 Decembrie. Materialul respectiv a fost transmis O.N.J.N. şi în egală măsură membrilor A.O.P.J.N.R., spre informare, dar şi în speranţa că şi alţi membri ai asociaţiei vor veni cu diverse alte puncte de vedere complementare, astfel încât în urma discuţiilor, poziţia asociaţiei să fie una cât mai larg acoperitoare şi asumată de majoritatea membrilor săi.
Lansăm pe această cale invitaţia la dialog şi celorlalte asociaţii profesionale din industrie, dar şi oricărei alte companii interesate, fie producător de echipamente, fie furnizor de sisteme de monitorizare, sau chiar beneficiarii sistemelor, operatorii de slot – machine, întru elaborarea unei poziţii cât mai relevante în ceea ce priveşte acest subiect stringent. În cele ce urmează, vă prezentăm poziţia deja elaborată de grupul de companii care au avut disponibilitatea până în prezent de a fi parte la medierea în acest sens a A.O.P.J.N.R., cu menţiunea că aceasta nu este poziţia finală a asociaţiei, ci poate fi considerată un punct de plecare în găsirea unui consens cât mai larg.

Opinii privitoare la normele aferente sistemelor de monitorizare
În urma şedinţei organizată de către O.N.J.N. la data de 14 Decembrie 2016, vă transmitem următoarele aspecte, referitor la temele ce au fost abordate în cadrul respectivei discuţii.
Preliminar, vă supunem atenţiei faptul că, principial, din punctul nostru de vedere, este o provocare extraordinară să se încerce elaborarea unor norme tehnice general valabile, care să poată acoperi echipamente de joc fabricate între anii 2000 – 2016.
Deasemenea, o abordare exhaustivă va fi dificilă în măsura în care datele transmise nu vor putea fi interpretate cu uşurinţă. În cazul în care setul de reguli va fi unul care va necesita transmiterea unui număr mare de evenimente, factorul uman ar putea fi limita care să impună eficienţa acestor reguli. În acest sens am sugera ca acest nou set de reguli să fie strâns legate de utilitatea pe care o aduc serviciului de monitorizare.
În cele ce urmează, ne vom referi la următoarele aspecte discutate în respectiva şedinţă, aspecte în legătură cu care ne-am consultat şi vă transmitem următoarele opinii:

1. Posibilitatea introducerii interfeţei de achiziţie (SMIB) în interiorul compartimentului plăcii de joc. Faţă de acest aspect avem următoarele comentarii:

a. Producătorul a construit mijloacele de joc fără a a avea în vedere un asemenea deziderat. Atât în cazul echipamentelor fabricate în 2004, de exemplu, cât şi a celor fabricate în 2016, conectorul serial SAS, de preluare a datelor maşinii, este situat constructiv în afara compartimentului plăcii de joc.

b. În marea majoritate a cazurilor, producătorul nu a prevăzut un spaţiu fizic pentru a putea introduce un SMIB în compartimenul plăcii de joc şi chiar dacă ar putea fi introdus în anumite maşini, acesta nu va putea fi integrat fără a exista riscul unor interferenţe electromagnetice, generatoare de potenţiale defecţiuni sau erori, fie în funcţionarea plăcii de joc, fie în transferul şi interpretarea datelor. Locul de amplasare al SMIB nu este relevant atât timp cât acurateţea preluării şi transmiterii datelor este îndeplinită indiferent de poziţia sa în interiorul maşinii de joc.

c. Nu considerăm că există un risc esenţial în privinţa neintroducerii interfeţei SMIB în compartimentul plăcii de joc, deoarece aceasta comunică instantaneu către serverele de achiziţie orice modificare a valorii parametrilor monitorizaţi, iar datele sunt actualizate permanent, la un interval de mai puţin de o secundă.

2. În privinţa celor două protocoale de comunicare serială preponderant utilizate de echipamentele de joc folosite în România, altele decât protocolul IGT – SAS, se impun următoarele comentarii:

a. Protocolul AGI – GSP
Acest protocol este integrat de producătorul A.G.I. – Novomatic pe toate plăcile de joc pe care le produce, inclusiv în prezent, dar şi pe placa de joc cu platforma ASIC, pe care este instalat în mod exclusiv programul de joc Hotspot Admiral. În cazul particular al acestei plăci de joc, protocolul de comunicare AGI – GSP este singurul implementat de către producător. Acest protocol este ca nivel de funcţionalitate şi securitate a datelor similar cu protocolul SAS, respectiv comunicarea este una standard şi datele nu pot fi alterate prin manipulare. Acest protocol comunică în mod permanent toţi parametrii tehnici şi contabili rezultaţi din exploatarea curentă a maşinii, parametri care sunt interpretaţi de sistemul de monitorizare în acelaşi mod ca şi cei transmişi prin protocolul SAS.
Singura diferenţă între AGI – GSP şi SAS este aceea că modul de interogare a datelor este oarecum diferit d.p.d.v. tehnic, fără ca acest fapt să genereze erori sau inconsistente în preluarea şi interpretarea datelor.

b. Achiziţia din platformele de joc neprevăzute în mod nativ cu protocol serial (de exemplu DGL – Club Master)
Prin modalitatea de achiziţie unidirecţională din magistrala de comunicaţie a plăcii de joc se are în vedere monitorizarea tuturor parametrilor de monitorizare din memoria internă a plăcii de joc şi funcţionează identic preluării datelor în format GSP sau SAS, prin citirea permanentă a datelor din memoria internă a plăcii de joc. În măsura în care există buna credinţa a producătorului modulului de achiziţie, nu poate exista o manipulare a programului sau a datelor citite din memoria internă a plăcii de joc. În cele ce urmează, în secţiunea de propuneri, va prezentăm modalitatea prin care considerăm că poate fi certificată buna funcţionare a acestui tip de sistem, în condiţiile transmiterii cu maximul de acurateţe a datelor, cu transmiterea datelor culese prin protocol serial. În ambele cazuri expuse mai sus, precum şi în cazul oricărui alt mod de culegere a datelor, există factorul de bună credinţă, care trebuie acoperit prin certificarea întregului lanţ de transmitere a datelor. În măsura în care se solicită un audit al sistemului, acest audit trebuie să includă toate părţile componente ale transmisiei de date, inclusiv prin a se prevedea în audit tipurile de comunicare serială pe care sistemul le poate prelua.
O altă menţiune care se impune în acest caz este abordarea speculaţiei conform căreia producătorul unei plăci de joc nu ar fi transmis dreptul de utilizare a protocolului de către terţi. Faţă de aceasta, în mod particular trebuie să menţionăm că protocolul AGI – GSP comunică în mod constant date, chiar dacă nu există o conexiune activă care să monitorizeze aceste date, să “asculte” practic respectiva transmisie. În plus, transferal de proprietate asupra plăcii de joc vândute unui comparator include implicit, în orice condiţii şi în orice jurisdicţie, toate drepturile de folosinţă asupra tuturor funcţiilor şi sistemelor pe care le conţine acea placă de joc (butoane, lămpi, semnal video, semnal audio, semnal GSP). Faptul că un producător decide ulterior că nu are un interes economi să ofere mai suport unei anumite platforme hardware nu ar trebui să prevaleze în faţă interesului unei pieţe care a cumpărat acea placă de joc, fără a avea niciun fel de restricţii, altele decât copierea ei. Va reiterăm în egală măsură că acest protocol, AGI – GSP este şi în prezent preinstalat de către A.G.I. (Novomatic) pe toate platformele de joc pe care le comercializează, ca unul dintre protocoalele de comunicare disponibile şi selectabile de către organizator, din meniul plăcii de joc.
De exemplu, pe o placă de joc produsă de A.G.I. – Austria în anul 2015, sunt preinstalate 10 protocoale seriale de comunicare, din care poate fi selectat oricare (doar unul) de către organizator, la configurarea iniţială a plăcii de joc: AGI – GEP, AGI – GSP, BACTA, BACTA for Norway, BALLY 906912, BELGIUM Online, TELELINK, ZONKE, IGT – SAS (AFT), IGT – SAS (EFT). Exemplul este relevant, situaţia este reprezentativă pentru oricare dintre plăcile şi programele de joc la care ne-am referit. Rezultă implicit că protocolul AGI – GSP nu este un caz particular de protocol şi că nu este scos din exploatare nici măcar în prezent, el putând fi selectat şi ales ca protocol serial prin care maşina comunică cu sistemul de monitorizare pe oricare dintre produsele comercializate de către respectivul producător.

3. Parametrii prevăzuţi spre monitorizare şi raportare către O.N.J.N. în prezent, respectiv IN, OUT, Pornit/Oprit, etc., precum şi restul parametrilor pe care echipamentele de joc îi transmit prin protocolul de comunicare serial, inclusiv BET, WIN, GAMES, etc. sunt memoraţi în interfaţa SMIB în cazul întreruperii conexiunii prin internet cu serverul. De asemenea, sunt detectate şi evenimentele de tip RAM Clear, iar în cazul apariţiei acestora datele sunt stocate în acelaşi mod, fără a fi alterate, indiferent de numărul de resetări ale datelor din memoria plăcii de joc şi fără ca respectiva resetare a datelor să afecteze datele stocate şi raportate de sistemul de monitorizare.
Memorarea se face pentru o perioadă de funcţionare de cel puţin 48 de ore, iar în cazul depăşirii acestei perioade există deja obligativitatea opririi maşinii până la refacerea conexiunii şi transmiterea datelor.

4. D.p.d.v. tehnic, toţi parametrii pe care-i monitorizează, stochează şi transmit sistemele de monitorizare sunt înregistraţi în sistemul de monitorizare prin procedura de incrementare permanentă, respective prin adiţionarea fiecărei sume aferentă parametrului respectiv la valoarea ei precedentă, pe măsură ce noi evenimente intervin pe parcursul jocului. Valoarea raportată a fiecărui parametru este reprezentată de acumularea totală a sumelor aferente acestui parametru, de la momentul de referinţă ales, respectiv cel mult până la momentul în care sistemul de monitorizare a fost instalat în cadrul mijlocului de joc. Începând cu momentul instalării iniţiale a interfeţei SMIB a sistemului de monitorizare, toate datele aferente fiecărui parametru în parte sunt stocate cumulativ, existând doar posibilitatea incrementării lor, respectiv adăugarea permanentă a noilor operaţiuni financiare, pe măsură ce ele se produc.
Exemplu: În cazul parametrului CREDIT IN (intrări), de exemplu, sistemul indică faptul că la un anumit moment valoarea totală acumulată a acestuia este de 21.460 lei, de la data instalării sistemului de monitorizare. Pt. fiecare sumă nou introdusă în credit, valoarea acesteia se va adăuga la suma acumulată precedentă, în paralel cu adăugarea acestei sume în memoria plăcii de joc, precum şi pe contorul electro-mecanic de Intrări. Astfel, la introducerea consecutive a câte 10 lei + 50 lei + 50 lei + 100 lei (în total 210 lei) valoarea totală acumulată a parametrului Credit IN va deveni 21.670 lei.
Evident, nicio sumă de bani nu va putea fi introdusă în Creditul maşinii fără ca maşina să fie funcţională, implicit fără ca această sumă să fie înregistrată în memoria plăcii de joc, pe controlul electro-mecanic de intrări, precum şi în interfaţa SMIB a sistemului de monitorizare. Similar, toţi parametrii monitorizaţi de sistemul de monitorizare se află în aceeaşi situaţie.
De exemplu, diferenţele între creditul intrat şi creditul ieşit (OUT – IN) pe care sistemul de monitorizare le raportează suplimentar organizatorului sunt obţinute din compararea permanentă a valorii totale acumulate a celor doi parametrii, nu exclusiv din „citirea” acestui parametru din memoria (volatilă) internă plăcii de joc. Similar şi în cazul parametrilor BET şi WIN. În particular, atât contoarele electro-mecanice ale maşinii cât şi interfaţa SMIB a sistemului de monitorizare culeg şi stochează datele în mod cumulativ, prin adăugarea permanent crescătoare a noilor valori adăugate la valoarea totală precedentă a acestui parametru, independent de memoria plăcii de joc. Astfel încât, în eventualitatea pierderii datelor stocate în memoria plăcii de joc, fie ca urmare a unei defecţiuni, fie ca urmare a procedurii de RAM Clear, datele stocate atât pe contoarele electro-mecanice (verificate metrologic şi sigilate, în baza cărora se evidenţiază sumele înscrise în registrele cu regim special aferente activităţii) cât şi în memoria interfeţei SMIB şi implicit a sistemului de monitorizare (care raportează aceşti parametrii către O.N.J.N.) nu vor fi afectate în nicio măsură.
D.p.d.v. al operaţiunilor de exploatare, procedura de RAM Clear este una comună. Ea se efectuază voluntar de către organizator pt. configurarea opţiunilor şi funcţiilor plăcii şi programului de joc, în cazul schimbării anumitor componente sau sub-ansambluri ale maşinii (care trebuie instalate şi configurate software, înlocuite la defectarea celor anterior montate).
De asemenea, această procedură trebuie parcursă în mod obligatoriu, involuntar, în cazul usual al apariţiei unor erori în funcţionarea programului de joc, preponderant generate de perturbatii în alimentarea cu energie electrică.
Erori ale datelor de exploatare care să implice necesitatea efectuării procedurii de RAM Clear pot să apară şi la consumarea bateriei care alimentează memoria volatilă RAM a plăcii de joc; la fiecare 1-3 ani acesta situaţie va apărea inevitabil, în funcţie de tipul şi calitatea bateriei instalată pe placa de bază. Tocmai din acest motiv datele contabile relevante, aferente exploatării maşinii, sunt evidenţiate pe contoarele electro-mecanice neresetabile, instalate de producător pe fiecare maşină, care pot monitoriza între 2 şi 8 parametri contabili, în funcţie de cum a prevăzut producătorul. Iar faptul că sistemul de monitorizare preia constant şi cumulative datele aferente fiecărui parametru monitorizat este un element suplimentar de siguranţă pentru organizator, în afara datelor evidenţiate de contoarele electro-mecanice.

(continuarea in editia urmatoare)

Articolul precedentPokerFest România este cel mai mare operator de poker live din Europa de Est
Articolul următorOficiul National Pentru Jocuri De Noroc

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.