LISTA NEAGRA

LISTA NEAGRĂ ȘI PROTECȚIA DATELOR

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

Reglementările speciale în materia jocurilor de noroc – OUG nr.77/2009 și HG nr.111/2016, prevăd în câteva articole, anumite obligații ale organizatorilor de jocuri de noroc, atât din land base, cât și din mediul on-line, iar specific pentru acesta din urmă este Lista neagră.
Pentru clarificarea terminologică, facem precizarea că Lista neagră se referă, în sens strict, la site-uri, platforme de joc sau aplicații de jocuri de noroc, care nu sunt declarate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (denumit în continuare ONJN) și nu au fost plătite sumele datorate, conform art.15 alin.(4) lit.c) și art.17 din OUG nr.77/2009, respectiv din art.141 al HG nr.111/2016.
Această Listă neagră, nu este supusă prevederilor RGPD, deoarece se referă la site-uri, platforme și aplicații de jocuri de noroc, care nu se desfășoară potrivit regimului de autorizare, licențiere și taxare din România. Pe cale de consecință, nefiind prelucrate date cu caracter personal prin intermediul acestora, ONJN, ca structură centrală de specialitate în materie, exercită atribuția de instituire a Listei negre, respectiv de introducere și eliminare a denumirii acestora din cadrul listei.
De asemenea, prin HG nr.111/2016 sunt reglementate două modalități de lucru, dar în funcție de partea care inițiază demersul, adică participantul la jocul de noroc/jucătorul sau organizatorul de joc de tip cazinou. Astfel, cele două modalități de prelucrare se referă în concret la autoexcludere din inițiativa participantului și declararea ca indezirabilă a persoanei – din inițiativa cazinoului, ca organizator de jocuri de noroc. Autoexcludarea poate fi temporară, permanentă sau întreruperea accesului pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile, potrivit art.132 din HG nr.111/2016.
Trebuie reținut că autoexcluderea, ca act unilateral de voință al jucătorului, nu trebuie motivată. Mai facem și precizarea că, autoexcluderea poate opera doar la nivelul operatorului la care a fost solicitată, nefiind opozabilă față de alți operatori, ca organizatori de jocuri de noroc. În această modalitate, ne putem întâlni și cu situația ca participantul, să revină asupra cererii de autoexcludere, urmând ca operatorul să ia măsurile necesare pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în Lista jucătorilor autoexcluși.
Declararea ca indezirabilă a persoanei, se face prin decizie internă a cazinoului, care se comunică ONJN, împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri. Această măsură de interzicere a accesului în cazinou, trebuie să fie motivată prin comportamentul neadecvat care aduce atingere bunei desfășurări a activității, potrivit art.50 din HG nr.111/2016. Astfel, motivele pentru luarea acestei decizii țin de comportamentul persoanei față de care se ia această măsură restrictivă, iar acest comportament trebuie să fie de natură să împiedice buna desfășurare a activității operatorului. Pentru adaptare la domeniul RGPD, rezultă că acest tip de prelucrare, are în vedere un temei legal compus – atât de obligație legală, cât și de interes legitim al operatorului, deci inclusiv cu efectuarea unui test comparativ în cinci etape.
Menționăm că, față de Lista neagră – care vizează site-uri, platforme sau aplicații, atât autoexcluderea, cât și declararea ca indezirabilă a persoanei, sunt demersuri care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, atâta vreme cât aceste prelucrări privesc o anumită persoană fizică, identificată. Astfel, operatorii de jocuri de noroc, au în aceste situații, obligațiile prevăzute de RGPD, în ceea ce privește aceste prelucrări de date cu caracter personal – informare, consimțământ, stocare etc.
Totodată, operatorii trebuie să dovedească un comportament activ în ceea ce privește bazele de date referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile, potrivit art.145 din HG nr.111/2016. În acest sens, prima obligație este de transmitere a bazei de date la fundația de interes public, urmând ca aceasta să o gestioneze potrivit scopurilor proprii, iar cea de-a doua se referă la punerea gratuită la dispoziția ONJN, a organelor de poliție și a operatorilor licențiați, dar condiționat de respectarea prevederilor legale în vigoare, deci incusiv a RGPD.
În final, semnalăm și faptul că, există o propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.77/2009, care vizează extinderea obligațiilor operatorilor de jocuri de noroc în ceea ce privește declararea ca indezirabilă a persoanelor, pentru toate tipurile de jocuri de noroc. Totuși, până la adoptarea acestei propuneri, reglementarea specială în vigoare, acordă această posibilitate doar unei categorii calificate de operatori de jocuri de noroc, respectiv cazinourilor.

———————————————————————————
1. https://senat.ro/legis/pdf/2020/20b535FG.PDF