Continuam in acest numar cu noi dispozitii referitoare la operatorul de monitorizare si raportare. Ministerul Finantelor Publice prin comisie dispune măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare în oricare dintre următoarele situaţii:
a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii;
b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activităţile prevăzute de grupa CAEN 620;
c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceştia îşi menţin poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare pentru nerespectarea urmatoarelor prevederilor :
1. acţionarii/asociaţii sau cei care au dreptul numirii majorităţii organelor de conducere ale operatorului economic să nu deţină licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanţa de urgenţă;
2. să nu desfăşoare fără aprobarea prealabilă a comisiei alte activităţi comerciale în afara atribuţiilor prevăzute de prezenta hotărâre;
3. personalul şi organele de conducere ale unui operator de monitorizare şi raportare să nu deţină, direct sau indirect, prin soţ/soţie ori rude până la gradul IV inclusiv, participaţii în societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc în România;
4.să nu deţină în mod direct sau indirect participaţii în societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc pe perioada deţinerii autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare, precum şi să nu desfăşoare în România jocuri de noroc pe o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;
5. să nu angajeze sau să menţină în funcţie personal pentru care s-a obţinut aviz negativ din partea organelor de poliţie, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obţinerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;
6. să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informaţii referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi, în afara cazurilor prevăzute de lege; în acest sens, prezintă o declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează să ia toate măsurile necesare.

În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare intenţionează să înceteze activităţile de monitorizare şi raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa comisia, cu cel puţin 90 de zile înainte de încetare, despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

În privinţa operatorilor de monitorizare şi raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor de monitorizare şi raportare, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvenţa, precum şi orice altă cauză legală de încetare a activităţii.

Organizatorul de jocuri de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila nu poate funcţiona în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare şi raportare. În situaţia în care activitatea desfăşurată de un organizator de jocuri de noroc nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să îşi suspende activitatea şi să informeze imediat comisia.

Operatorul de monitorizare şi raportare îl înştiinţează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puţin 90 de zile înainte, despre intenţia sa de încetare a activităţilor de monitorizare şi raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activităţi. Operatorul de monitorizare şi raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranziţie care să cuprindă acţiunile şi suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare şi raportare. Planul de tranziţie stabileşte:
a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;
b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare şi raportare operatorul care îşi încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligaţii cu privire la acestea.

Transferul operează potrivit următoarelor condiţii:
a) organizatorul de jocuri menţionează identitatea operatorului de monitorizare şi raportare care urmează să preia activităţile de monitorizare şi raportare de la operatorul care îşi încetează activitatea;
b) operatorul de monitorizare şi raportare care îşi încetează activitatea şi se găseşte în situaţia în care organizatorul de jocuri nu a menţionat un alt operator de monitorizare şi raportare, iar activităţile sale de monitorizare şi raportare nu sunt preluate va denunţa unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înştiinţării organizatorului de jocuri, şi va lua măsurile organizatorice, logistice şi de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condiţiile legii, şi pentru ţinerea acestora la dispoziţia comisiei.

Articolul precedentUn mare campion, care face cinste României, se destăinuie
Articolul următorPremieră absolută în România

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.