Guvernul României a aprobat la ultima Ședință de Guvern din 2014, Ordonanță de Urgenţă privind jocurile de noroc

Materialul de față reprezintă o prelucrare și formatare neoficială a prevederilor oficiale, având la bază texte publice preluate de la: Monitorul Oficial.

„42. La articolul 29, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) Nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:
a) 167 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul ori 300 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine sub o altă formă, dupăcaz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui singur organizator;
b) 10.000 euro pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui singurorganizator;
c) 5.000 euro pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui singurorganizator;
d) 7.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale şi pariuri încontrapartidă şi câte 100 euro pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai multde 100.000 euro la nivelul unui singur organizator;
e) 100.000 euro pentru jocurile de noroc de tip: pariuri în cota fixă on-line, pariuri mutuale on-line sau pariuri încontrapartidă on-line;
f) 100.000 euro pentru jocurile bingo şi keno on-line;
g) 100.000 euro pentru jocurile tip cazinou on-line;
h) 250.000 euro pentru operatorul de certificare sau auditare pentru jocurile de noroc on-line, conform prevederilor art. 20 alin. (6) din prezenţa ordonanţă de urgenţă;
i) 250.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;”.

43. La anexă punctul 1, subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
„I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):
A. Pentru jocurile loto: 115.000 euro
B. Pentru pariuri mutuale: 45.000 euro
C. Pentru pariuri în cota fixă: 25.000 euro
D. Pentru pariuri în contrapartidă: 25.000 euro
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro
F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro
G. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro
H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 10.000 euro
I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 70.000 euro
J. Pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă 3 categorii de licenţe după cum urmează:
Licenţă Clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i)-n) din prezenţa ordonanţă de urgenţă.Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanţă care au contract direct cu jucătorul şi se calculează înfuncţie de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:
Cifra de afaceri Taxa de licenţă
anuală
Până la 500.000 euro/an 6.000 euro
500.001-1.000.000 euro/an 24.000 euro
1.000.001-5.000.000 euro/an 60.000 euro
5.000.000-10.000.000 euro/an 96.000 euro
Peste 10.000.001 euro/an 120.000 euro

44. La anexă punctul 1, subpunctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
„II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
A. Pentru jocurile tradiţionale de tip loto: 180.000 euro
B. Pentru pariuri mutuale – tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, aşa cumsunt definite la art. 1^1 din prezenţa ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
C. Pentru pariuri în cota fixă – tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, aşacum sunt definite la art. 1^1 din prezenţa ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
D. Pentru pariuri în contrapartidă – tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,aşa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenţa ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:
(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 60.000 euro
(ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro
F. Pentru clubul de poker:
(i) pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro
(ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro
G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:
(i) slot-machine Clasa A 2.600 euro
(ii) aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat Clasa B 1.500 euro
H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sala, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională ‘Imprimeria Naţională’ – S.A., care se achita în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, aşa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenţa ordonanţă de urgenţă, dar nu maipuţin de: 115.000 euro
J. Pentru jocurile de noroc la distanţă Clasa 1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, aşacum sunt definite la art. 1^1 din prezenţa ordonanţă de urgenţă.
K. Pentru jocurile de noroc la distanţă Clasa a 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,aşa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenţa ordonanţă de urgenţă.
L. Pentru Festivalul de Poker 20.000 euro
M. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni) 10.000 euro
N. Pentru jocuri temporare tip slotmachine Clasa A (valabilă 3 luni) 650 euro
O. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni) 1.750 euro, pentru fiecare locaţie, precum şi 3% din valoareanominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională ‘Imprimeria Naţională’ – S.A., care se achită în avans la TrezoreriaStatului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.” ”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.