Guvernul României a aprobat la ultima Ședință de Guvern din anul trecut, Ordonanță de Urgență privind jocurile de noroc

Materialul de față reprezintă o prelucrare și formatare neoficiala a prevederilor oficiale, având la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial.

Art. 1^3
(1) În înţelesul prezenţei ordonanţe de urgenţă, operatorul de jocuri de noroc licenţiat este organizatorul de jocuri de noroc, respective persoana juridică care a obţinut licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
(2) În înţelesul prezenţei ordonanţe de urgenţă, jocurile de noroc tradiţionale sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenţa ordonanţă de urgenţă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi care se desfăşoară prin mijloace de joc instalate pe teritoriul României şi care nu se transmit sau se realizează prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie).
(3) În înţelesul prezenţei ordonanţe de urgenţă, jocurile de noroc la distanţă sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu
în prezenţa ordonanţă de urgenţă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi care se desfăşoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie).
(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanţă se referă la sisteme şi reţele informatice, care includ serverul organizatorului jocului de noroc şi toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranţă şi software-ul jocului.”

Art. 5
(5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plata, viramente, foi de vărsământ), mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, cu condiţia ca toate mijloacele de plată utilizate şi mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanţi la jocul de noroc, să conţină informaţii despre persoana fizică care a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanţă (on-line) definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate şi mijloacele băneşti, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate de bănci din România. Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă licenţiat în România va face toate tranzacţiile doar prin intermediul conturilor bancare deschise la bănci de pe teritoriul naţional român.

45. La anexă, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„2. Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la dată solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc(*1)

47. La anexă, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Taxe speciale:

D. Taxe administrative pentru solicitarea licenţei pentru jocurile de noroc la distanţă:
(i) taxa analiză documentaţie: 2.500 euro plătiţi la depunerea cererii pentru o licenţă de jocuri de noroc la distanţă, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în prezenţa ordonanţă de urgenţă;
(îi) taxa de eliberare licenţă: 8.500 euro/an/licenţă.”

H. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din prezenţa ordonanţă deurgenţă: minimum 1.000.000 lei

Licenţă Clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, precum şiorganismelor de evaluare a conformităţii acreditate în acest scop de către RENAR, denumite ‘firme specializate în domeniu’.
Se acordă:
(i) operatorilor care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri 6.000 euro/an;
(îi) operatorilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din prezenţa ordonanţă de urgenţă 6.000 euro/an;
(iii) procesatorilor de plăti 6.000 euro/an;
(iv) firmelor producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc 6.000 euro/an;
(v) afiliatilor 6.000 euro/an;
(vi) certificatori 6.000 euro/an;
(vii) auditori 6.000 euro/an;
(viii) organismelor de evaluare a conformităţii acreditate în acest scop de către RENAR 6.000 euro/an.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.