AVEŢI UN BACKGROUND IMPRESIONANT ÎN DOMENIUL FINANŢELOR PUBLICE. DE CE AŢI ALES SĂ DEŢINEŢI O FUNCŢIE ÎN ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ? NU V-A TENTAT MEDIUL PRIVAT, UNDE EXPERIENŢA ACUMULATĂ AR FI FOST REMUNERATĂ CORESPUNZĂTOR?

După cum aţi menţionat, expertiza mea aparţine domeniului finanţ elor publice şi nu finanţelor societăţilor comerciale, pentru a fi tentată să activez în mediul privat. Problemele sistemului bugetar, precum şi cele privind auditul sectorului public, în care m-am specializat reprezintă un domeniu special, bine definit şi delimitat, care interesează mai puţin, dacă nu deloc, o societate comercială, indiferent de obiectul acesteia. Trecerea la o activitate primară ar însemna renunţarea la o mare parte din cunoştinţele mele şi din experienţa dobândită până în prezent, ceea ce ar însemna o pierdere care nu este justificată în niciun fel de eventualele avantaje materiale. În plus, consider că activând în domeniul public pot să-mi utilizez cu o eficienţă mai mare potenţialul profesional.

CUM SE SIMTE O FEMEIE ÎNTR-UN DOMENIU ÎN CARE BĂRBAŢII FAC LEGEA?

Nu prea cred că bărbaţii fac legea în domeniul finanţelor publice. Ei probabil dau mai mult din coate, ies în evidenţă, sunt mai interesaţi să iasă în faţă. Dacă ar fi să ne referim strict la zona finanţelor publice şi la ce prevede legea pentru acest domeniu, trebuie spus că în Minis- terul Finanţelor lucrează mai mult femei. Atunci când am făcut eu facultatea, şi mulţi ani după, femeile şi nicidecum bărbaţii, aveau o pondere superioară. A, că din cei 10% bărbaţi pe care îi aveam în facultate – ulterior am înţeles ca a ajuns la 50% ponderea – ei au ieşit mai mult în faţă, asta nu înseamnă că ei fac legea. Dar consider că indiferent de gen, contează valoarea individului în orice domeniu, nu numai în finanţele publice.

EXISTĂ LA ORA ACTUALĂ O COLABORARE ECHILIBRATĂ A MF CU ASOCIAŢIA ORGANIZAŢIILOR DE CAZINOURI DIN ROMÂNIA ÎN SPECIAL ŞI CU PATRONATUL DIN DOMENIUL ORGANIZĂRII JOCURILOR DE NOROC ÎN GENERAL?

Eu spun că da. Există o colaborare echilibrată între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi asociaţiile organizatorilor de jocuri de noroc, inclusiv cu Asociaţia Organizatorilor de Cazinouri din România, care este şi cea mai mare asociaţie patronală de profil (reunind 90% din organizatorii de cazinouri, precum şi marii operatori de slot-machine). Această colaborare are la bază o serie de întâlniri în care au fost discutate principalele probleme pe care le întâmpină organizatorii de jocuri de noroc precum şi modalităţile de rezolvare ale acestora, astfel încât să nu apară unele disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţ ii şi totodată să permită şi achitarea obligaţiilor la bugetul de stat ce pot influenţa şi datoria publică.

ESTE SUFICIENT CADRUL LEGISLATIV ACTUAL PENTRU O COLECTARE JUDICIOASĂ A IMPOZITELOR ÎN ACEST DOMENIU?

Cadrul legislativ nu este niciodată suficient; el întotdeauna se perfecţ ionează pentru că lucrurile o iau înainte. Practica o ia înainte, mijloacele pe care le identifică operatorii privaţi pentru a găsi diverse portiţ e de eludare a legii, în general sunt mai rapide decât reacţia administraţ iei, deci întotdeauna există acel ceva care nu a putut fi identificat de administraţie, datorită abilităţii celor care activează pe zona respectivă. Dar nu este valabil numai la jocuri de noroc, sau la cazinouri, problema e valabilă peste tot. Atâta timp cât nu avem semnale deosebite de pe piaţă că ceva ar disfuncţiona, considerăm că este normal. Deocamdată ştiu că prevederile din legislaţie sunt destul de dure, în sensul că dacă operatorii care activează în această zonă nu îşi achită obligaţiile avem posibilitatea, şi prin gardă şi prin organele fiscale, să le sistăm activitatea, autorizaţia… Deci a existat o perfecţionare şi un echilibru în funcţionare, dar a spune că este o zonă perfectă, departe… Întotdeauna mai există ceva care ţi-a scăpat şi ceva care mai trebuia adăugat, fără ca eu să fiu o specialistă pe această zonă.

AU EXISTAT/EXISTĂ PROBLEME DE NATURĂ JURIDICĂ ÎN VĂRSAREA LA BUGET A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR PROVENITE DIN ACTIVITATEA CAZINOURILOR?

Referitor la probleme de natură juridică privind vărsarea la buget a taxelor şi impozitelor, au existat unele excepţii, în sensul că plăţile privind taxele au fost efectuate cu întârziere mai mare de 31 de zile lucră toare, încadrându-se în prevederile OUG nr. 69/1998, privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, situaţie în care au fost anulate licenţele de exploatare a jocurilor de noroc, acestea solicitând eliberarea unor noi licenţe numai după achitarea în totalitate a taxelor restante la bugetul de stat.

PENTRU O ŞI MAI BUNĂ COLABORARE ÎNTRE MF ŞI AOCR CE SFAT AŢI FI TENTATĂ SĂ DAŢI ORGANIZATORILOR DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC?

Consider că o bună colaborare se poate realiza printr-un schimb transparent de informaţii la nivelul tuturor Asociaţiilor organizatorilor de jocuri de noroc, în scopul desfăşurării unei activităţi concurenţiale pe piaţa din România şi totodată crearea în plan economic a unui sistem care să ducă la creşterea încasărilor la bugetul general, eliminarea posibilităţii de spălare a banilor investiţi în organizarea jocurilor de noroc prin introducerea controlului prealabil specializat pe acest sector. Totodată, în plan social, se va urmări ca prin transformarea unor fapte contravenţionale în infracţiuni să se creeze o mai bună protecţie a cetăţenilor privind dependenţa acestora faţă de jocurile de noroc.

AŢI INTRAT VREODATĂ ÎNTR-UN CAZINO? AŢI FOST TENTATĂ?

Am intrat când am vizitat Macao, anul ăsta. Am intrat şi undeva în Austria, când răspundeam de organizatorii de jocuri de noroc, dar nu ştiu nici cum funcţionează, nici regulile jocului. Eu am stat la bar, m-am uitat la cei care jucau şi erau foarte pasionaţi. Am stat vreun sfert de oră şi am plecat. Nu este zona care să mă pasioneaze în mod special.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.