De Ana Maria Calancea, Associate Lawyer Mihai Luca Law Office

Anul 2019 a debutat cu o serie de noutăți legislative de mare interes pentru industria jocurilor de noroc din România. La data de 29 Decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, în cuprinsul căreia sunt prevăzute noile condiții privind desfășurarea activității de jocuri de noroc. În cele ce urmează vom analiza pe larg modificările aduse legislației speciale din domeniul jocurilor de noroc.
Conform prevederilor art. 53 din OUG nr. 114/2018, începând cu data de 1 Ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc la distanță (online) au obligația de a plăti lunar o taxă reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar. Organizatorii de jocuri de noroc la distanță au obligația de a declara și de a plăti taxa anterior menționată pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxe de participare.
Textul ordonanței nu indică șI modalitatea de calcul a taxei, dar prevede că aceasta va fi stabilită prin ordin al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În ceea ce privește modalitatea de declarare și plată a taxei, art. 53 alin. (3) din OUG 114/2018 prevede că acestea se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Având în vedere faptul că la data de 25 Februarie 2019 devine scadentă obligația de plată a taxei aferentă lunii ianuarie, probabil în scurt timp vor fi publicate ordinele anterior menționate, prin care se stabilesc atât modalitatea de calcul, cât și modalitatea de declarare și plată a acestei taxe.
În afara acestei taxe, OUG nr. 114/2018 stabilește în cuprinsul art. 58 contribuția datorată de organizatori pentru combaterea efectelor negative ale jocurilor de noroc, astfel:
(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I – 5.000 euro anual;
(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II – 1.000 euro anual;
(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;
(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 euro anual.
Conform noii reglementări, contribuțiile anterior menționate constituie veniturile proprii ale activității, acestea urmând a fi utilizate pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc, fiind alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.
Art. 92 din OUG nr. 114/2018 prevede că organizatorii de jocuri de noroc datorează contribuția șI pentru perioada 2015-2018, ONJN urmând să transmită notificările către operatori în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, plata urmând a fi scadentă în termen de 5 zile de la primirea notificării.
Facem precizarea că în cuprinsul vechii reglementări se regăsea obligația organizatorilor de jocuri de noroc de a plăti o contribuție către Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, cuantumul contribuției fiind același cu cel prevăzut și de noul text normativ.
În esență, obligația de plată a acestei contribuții a subzistat, schimbându-se doar beneficiarul acesteia (în prezent beneficiarul contribuției fiind o activitate finanțată integral din venituri poprii care se va înființa pe lângă Oficiul Național Pentru Jocuri de Noroc).
Deși obligația de plată a contribuției a fost prevăzută de lege încă din anul 2015, din motive administrative, Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc nu a fost niciodată constituit, aceasta fiind probabil rațiunea legiuitorului pentru care a instituit cu efect retroactiv obligația de plată a contribuției.
În esență, obligația de plată a contribuției a subzistat, schimbându-se doar beneficiarul acesteia.
O altă modificare importantă o reprezintă creșterea taxei de autorizare pentru aparatele slot machine. Conform noilor prevederi, taxa aferentă autorizației de exploatare pentru fiecare mijloc de joc de tip slot-machine clasa A a fost majorată de la 2600 Euro/ an, cum era prevăzut în reglementarea anterioară, la 3600 Euro/an.
Amintim faptul că prin noua reglementare a fost eliminată bonificația pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizației de exploatare atât pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor și cluburilor de poker, cât și pentru a jocurilor de noroc tip slot-machine.
Nu în ultimul rând, precizăm că au intervenit anumite modificări șI în ceea ce privește destinația finală a taxei speciale prevăzute în sarcina operatorilor de videoloterie (VLT). Dacă înainte de 1 Ianuarie 2019, era prevăzut expres faptul că taxa specială de 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc al operatorului licențiat se aloca prin lege Ministerului Tineretului și Sportului pentru pentru încurajarea mișcării sportive la nivel național și pentru finanțarea cluburilor sportive, noua reglementare se rezumă la a menționa că această taxă se virează în totalitate la bugetul de stat.