Cristina Bădoi

De Mihnea Popescu-Grisogono

► Iată că au trecut aproape 8 ani de la ultima apariție a ta în revista noastră. Cum ai descrie în câteva cuvinte această perioadă?
Ce repede trece timpul!!
Pentru mine, acești 8 ani au fost și frumoși și solicitanți deopotrivă. Încă din acel an am început să mă gândesc că prin experiența acumulată în domeniul jocurilor de noroc pot face mai mult și pentru mine și pentru acest domeniu. Astfel, am început să ofer consultanță pentru afaceri și management pentru activitatea de organizare și exploatare. Nu mi-a fost greu pentru că datorită activității desfășurate în cadrul Newton Slots, am cunoscut o mare parte din societățile organizatoare de jocuri de noroc tip slot machines și am identificat nevoile de dezvoltare în organizarea activității.

► Pentru că ai pomenit de Newton, în ce relații ai rămas cu fostul angajator, Dragoș Buriu?
Cu Dragoș am rămas în relații foarte bune, eu îl consider prieten și sper că și el mă consideră la fel. Îi mulțumesc pentru perioada frumoasă petrecută și a experienței acumulate în cadrul companiei lui și consider că am pus și eu umărul la dezvoltarea ei în cei 7 ani de activitate.

► Cum s-a schimbat industria jocurilor de noroc în acești 8 ani?
Enorm!
În primul rând s-a schimbat legislația. În anul 2014 a apărut ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77/2009 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și în anul 2016, Hotărârea de Guvern Nr. 111 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Practic, de atunci a apărut adevărată reglementare a activității de exploatare a jocurilor de noroc în țara noastră. Au urmat câteva Ordine de Președinte ONJN care au reglementat aplicarea prevederilor acestora.
Legislația este foarte complexă, au fost stabilite multe reguli noi în privința organizării activității, cu multe obligații declarative și cu sancțiuni foarte mari pentru nerespectarea obligațiilor legale.
Fără o foarte bună organizare, fără politici și procese riguroase de măsuri și control al activității, este imposibil să desfășori activitatea de exploatare a jocurilor de noroc.
În al doilea rând, au apărut noi producători de slots machines pe piață, este o evoluție uimitoare.
Astfel, organizatorii de jocuri de noroc trebuie să fie încontinuu conectați la noutățile pieței pentru a oferi cele mai bune servicii clienților săi.
În al treilea rând, foarte important, a fost reglementată activitatea de jocuri de noroc online, o provocare pentru industria jocurilor de noroc din România și pentru cei din land base.
Privind în urmă, realizez că s-a produs o schimbare uriașă în acest domeniu.

► În ce constă consultanța pe care o oferi organizatorilor?
În primul rând le stabilesc procesele, succesiunea lor, organizarea activității astfel încât să aibă permanent control și legalitate în activitate. Consider că rezultatul muncii mele se reflectă în faptul că societățile care beneficiază de ajutorul meu nu au deloc probleme la controalele ONJN.
Clienții mei au înțeles că dacă au o bună organizarea a activității și documentele ce trebuiesc întocmite sunt declarate la timp și corect, afacerea lor este în siguranță din acest punct de vedere.
Este o activitate solicitantă, în permanență trebuie să fiu în contact cu clienții mei pentru a nu omite niciun amănunt din activitatea lor de organizare și exploatare.
Îmi place activitatea pe care o desfășor, în fiecare zi apare o nouă provocare și știu că dacă nu analizez corect cerințele clienților pentru a le oferi cele mai bune soluții, consecințele pot fi grave, cu sancțiuni din partea ONJN sau ale clienților.
Întotdeauna, pe primul loc sunt “jucătorii” și de aceea ne concentrăm activitatea pe siguranța lor, pe plăcerea de a juca în condiții la standarde mari, în locații frumoase, oferindu-le jocuri și sisteme de jack-pot atractive, campanii promoționale.

► Spune câteva din problemele întâmpinate de tine și de către clienții tăi în pandemie.
Nu mi-ar ajunge toate paginile revistei să pot descrie această perioadă.
Este cunoscut faptul că le-a fost și le este încă foarte greu. Am avut perioade de suspendare totală a activității în care legiuitorul, în mod corect a dispus că nu se datorează taxele aferente autorizațiilor de funcționare.
Au beneficiat și societățile organizatoare de jocuri de noroc land base, ca toți contribuabilii, de eșalonările simplificate, de ajutor de șomaj pentru angajații lor și am sperat că lucrurile se vor îndrepta.
Au avut și au încă perioade de supendare a activității pe perioade orare, restricții în ceea ce privește numărul de clienți din locații, perioade în care se plătesc anticipat integral taxele aferente autorizațiilor de exploatare. Aici este o problemă foarte mare, deoarece consider că prin plata unei taxe ai dreptul la desfășurarea activității și nu e corect ca ulterior să restrictionezi activitatea fără a oferi compensarea taxelor în funcție de restricții.
Am colaborat în toată această perioadă cu Asociațiile de profesioniști din domeniu și știu că au avut loc întâlniri la Ministerul de Finanțe împreună cu Oficiul Național Pentru Jocuri de Noroc, și eu, personal am făcut adrese la Comisia Buget – Finanțe a Senatului României, demersuri care au rămas fără niciun rezultat sau răspuns. Nu am cerut facilități, așa cum se vorbea în presă, am cerut să se analizeze și situația noastră și să se dispună corect rezolvarea problemelor.
Vă spun sincer că sunt societăți organizatoare de jocuri de nororc care nu și-au mai putut continua activitatea.
În această perioadă avem de asemenea restricționarea accesului jucătorilor în locații, astfel doar persoanele vaccinate au acces, și asta clar duce la reducerea încasărilor.
Taxele de autorizare și viciu sunt taxe, stabilite pe numărul de mijloace de joc exploatate, taxe care se declară și achită anticipat. Este foarte greu să anticipezi sau să îți poți face un plan de afaceri în aceste condiții, organizatorii de jocuri de noroc land base sunt într-o situație foarte dificilă în acest moment.
Asociațiile de profesioniști au propus reprezentanților Ministerului de Finanțe ca plata taxelor să se poată face lunar, anticipat și/sau să se calculeze ca și procent din încasări.
Am înțeles că s-a solicitat ca Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să prezinte o situație a ceea ce ar însemna acest procent raportat la un an anterior, situație pe care nu au prezentat-o.
Am trimis eu către asociații o astfel de situație, raportată din datele clienților mei, nu este imposibil de realizat deoarece organizatorii au obligația de a depune Declarația lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc și din datele cuprinse în această declarație și se putea realiza cerința Ministerului de Finanțe.
Concluzia este că nici până astăzi nu avem nicio modificare a modului de declarare și plată a taxelor și organizatorilor le este din ce în ce mai greu să acopere aceste cheltuieli.

► Care sunt problemele cu care te confrunți cel mai des în activitatea ta?
Visez la ziua în care ONJN-ul va digitaliza activitatea pe care o desfășoară în relația cu societățile licențiate în domeniul jocurilor de noroc.
Cred că se impune o modificare la nivelul legislației și știu sigur că se pot îmbunătăți mult procesele de depunere a documentațiilor privind obținerea Licențelor și a autorizațiilor precum și depunerea documentelor justificative ale activității.
Este o muncă enormă atât din partea organizatorilor cât și din partea angajaților ONJN, munți de documente încă purtătoare de ștampilă și semnătură olografă.
În prezent trimitem sute de giga de documente pe mailul registraturii pentru care nu primim număr de înregistrare. Efectiv facem print screen la mail-ul transmis și aceasta constituie dovada transmiterii.
Dosarele pentru obținerea autorizației de exploatare conțin de multe ori câteva sute de file pe care trebuie să le numerotăm și să le consemnăm într-un opis.
În această perioadă, atât cât durează starea de alertă, beneficiem de prevederile legii 55/2020, astfel autorizațiile de exploatare, licențele de organizator de jocuri de noroc și verificările metrologice au valabilitate prelungită pe perioada stării de alertă și în termen de 90 de zile de la încheierea acesteia, trebuie înnoite. Mă gândesc cu speranță la încetarea stării de alertă dar și cu îngrijorare la ziua când organizatorii vor depune sute de bibliorafturi pentru obținerea noilor documente.

► Care sunt provocările pentru domeniul jocurilor de noroc în această perioadă?
Anul trecut, pe data de 17 iunie 2021, a fost publicat Ordinul Președintelui ONJN nr. 86 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.
Principala provocare pentru organizatori va fi aducerea la standardul noilor condiții tehnice a tuturor mijloacelor de joc sau retragerea lor din exploatare, acolo unde nu este posibil acest lucru în maxim 24 de luni de la data intrării în vigoare a acestui Ordin.
Cu siguranță acest proces se va face cu costuri mari pentru societățile organizatoare de jocuri de noroc tip slot machines și se adaugă încă o povară financiară.
Dacă analizăm situațiile generate de pandemie coroborate cu noutățile legislative, concluzia este că cel mai mult au fost și vor fi afectate jocurile de noroc tradiționale tip slot machines.
A doua provocare este îndeplinirea îndatoririlor ce le revin organizatorilor de jocuri de noroc care, în conformitate cu Legea 129/2019, Art. 5 – (1) lit d) sunt definiți – entități raportoare și au obligații de raportare în legătură cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Aceste obligații au fost reglementate prin Ordinul Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr 370/07.01.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România.
Sunt convinsă că societățile organizatoare de jocuri de noroc își vor îndeplini obligațiile legale și vor dovedi că această industrie este una evoluată.
În cadrul activității mele, în urma participării la instruirile organizate de Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării terorismului, corobarată cu o bună cunoaștere a activității de exploatare a jocurilor de noroc, ofer consultanță în elaborarea documentelor necesare și instruirea personalului în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce le revin ca și entități raportoare.
Astfel, operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aplice o procedură pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, conform Ordinului ONJN 370/2021.

OBLIGAȚII ALE FURNIZORILOR DE JOCURI DE NOROC
1. Să își realizeze propriile evaluări de risc și să stabilească politici și norme interne pentru combaterea spălării banilor. Sunt considerați indicatori de risc prin efectul instrucțiunilor următoarele:
• Complicitatea angajatorilor;
• Creditarea jucătorilor;
• Existența plăților în numerar;
• Anonimatul clienților;
• Acordarea unor câștiguri fictive;
• Lipsa politicilor de cunoaștere a clientelei;
• Participarea la jocuri prin interpuși;

2. Să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control intern ce includ cel puțin următoarele elemente:
• Măsuri de cunoaștere a clientelei;
• Mecanisme de determinare a tranzacțiilor suspecte;
• Păstrarea evidențelor;
• Proceduri de raportare și furnizare promptă a datelor către autorități;
• Măsuri aplicabile de control intern;
• Măsuri de protecție a personalului propriu ce aplică procedurile de combatere a spălării banilor;
• Standarde de angajare și verificare a personalului;
• Proceduri de întocmire și păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor și proceduri de accesare a acestor documente;
• Procese interne de autoverificare;
• Alte proceduri solicitate de prezentele instrucțiuni;

3. Să efectueze un audit independent. Operatorii din domeniul jocurilor de noroc ce la ultimul exercițiu financiar depășesc două din următoarele trei criterii: total active 16.000.000 lei, cifra de afaceri 32.000.000 lei, număr mediu de salariați 50, au obligația să efectueze un audit independent cel puțin o dată la doi ani a normelor și procedurilor de combatere a spălării banilor. Acest audit nu este unul financiar pentru auditarea situațiilor financiare, ci este un audit al procedurilor privind combaterea spălării banilor.

4. Să desemneze o persoană responsabilă. Furnizorii de jocuri de noroc desemnează una sau mai multe persoane pentru implementarea politicilor și procedurilor interne în materia combaterii spălării banilor. În procesul de selecție trebuie urmărită experiența necesară, cunoștințe specifice jocurilor de noroc și reputația profesională. Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie să păstreze documentația de selecție și de evaluare, respectiv instruire periodică minim 5 ani după încetarea relației contractuale.

Procedura dezvoltă punctual următoarele aspecte:
a) Măsuri efective de cunoaștere a clientelei;
b) Monitorizarea participanților la jocuri de noroc;
c) Stabilirea unor indicatori pentru detectarea tranzacțiilor suspecte;
d) Obligația de raportare;
e) Modalități de prelucrare a datelor cu caracter personal;
f) Comunicarea informațiilor către ONJN;
g) Diverse formulare.

► Ce consideri că ar ajuta organizatorii de jocuri de noroc ca să își continue activitatea în siguranță și mai facil atât din punct de vedere legislativ cât și organizatoric?
Mă bucur că mi-ai adresat această întrebare. Consider că prin activitatea mea, am suficientă experiență ca să emit păreri pentru îmbunătățirea activității.
În primul rând ne-am dori ca Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să permită organizatorilor sau reprezentanților acestora accesul fizic la Registratură.
Din data de 16 martie s-a interzis accesul. În condițiile în care toate instituțiile publice permit accesul fizic, cu restricțiile logice impuse în scopul combaterii răspândirii noului coronavirus, ar fi fost de ajutor și pentru noi să avem acces în acest fel pentru înregistrarea documentelor.
Consider că se impune o revizuire a legislației în domeniul jocurilor de noroc.
În primul rând dorim să se îmbunătățească procedurile privind întocmirea documentelor.
Încă depunem fizic sute, mii de documente însoțite de ștampile, la depunerea dovezii plății taxei de autorizare se cere extras de cont cu viza băncii, ceea ce ne pune pe drumuri inutil și ne lovim de multe ori de refuzul băncilor de a le viza, deoarece pe aceste documente scrie că sunt valabile fără semnătură și ștampilă.
Extrasul de cont de la Trezorerie care dovedește constituirea garanției pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidate se poate solicita în Spațiul Privat Virtual, cu semnătură digitală.
Acest document nu este acceptat de către ONJN fără viza și semnătura Trezoreriei.
Consider că putem să ne adaptăm și noi, ca și industrie la noile facilități ale tehnologiei.
Avem cele mai performante softuri de joc, cele mai performante sisteme de monitorizare, dar folosim încă dosare cu șină, semnături olografe și ștampile, zeci de documente în copie pe pereți și pe aparate.
La dosarele pentru obținerea autorizației de funcționare, depunem de fiecare dată conform Opisului transmis de către ONJN, copii vizate “conform cu originalul” ale unor documente emise chiar de către ONJN sau alte instituții ale statului.
Începând cu 01.01.2022 a intrat în vigoare LEGEA 267 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Astfel, — (1) Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale.
Consider că dacă va există un dialog deschis între autorități și organizatori, multe din problemele întâmpinate de ambele părți, se pot rezolva.

► Care sunt dorințele tale pentru acest an?
Cea mai mare dorință a mea este să reușesc să pun la dispoziția organizatorilor programul informatic de management al activității de exploatare, program la care lucrez de aproximativ un an.
Deoarece am întâlnit de foarte multe ori în activitatea mea probleme de organizare, necunoaștere a obligațiilor declarative, fluctuații de personal la nivelul departamentelor de operațiuni, sau lipsa de comunicare între departamente, m-am gândit că un program informatic ar fi de mare ajutor pentru orice organizator, indiferent de numărul de mijloace de joc sau locații în care își desfășoară activitatea.
Astfel, organizatorii de jocuri de noroc vor avea siguranța că activitatea lor este monitorizată permanent, corect, toate documentele se vor găsi într-un singur loc sigur, vor știi când e necesară actualizarea lor și nu vor mai avea probleme în omiterea declarării și înregistrării documentelor.
Recunosc că sunt perfecționistă și de aceea vreau ca produsul meu să fie unul la un standard foarte ridicat.
Și… dacă programul meu informatic poate ajuta și în relația dintre ONJN și organizatori, cu atât mai mult aș fi împlinită profesional.
Îmi doresc o mai bună colaborare între organizatorii de jocuri de noroc și ONJN, întâlniri mai dese între Oficiu și reprezentanții acestora în vederea identificării problemelor reale din industrie și îmbunătățirea activității.
Îmi doresc actualizarea legislației jocurilor de noroc în vederea simplificării în siguranță a procedurilor pentru obținerea Licențelor și autorizațiilor de funcționare
Îmi doresc digitalizarea activității ONJN în relația cu societățile licențiate în domeniul jocurilor de noroc.

Îmi doresc ca și în acest domeniu să se aplice Legea prevenirii 270/2017:
Art. 3. — (1) Toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la dată intrării în vigoare a prezenței legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:
a) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
b) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;
c) indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.
(2) Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.
(3) În realizarea activității de îndrumare prevăzută la alin. (2), autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația:
a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;
b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile elaborate conform lit. a);
c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite. (4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la alin. (1).

Îmi doresc la Oficiul pentru Jocuri de Noroc să actualizeze de câte ori este necesar site-ul oficial deoarece consider că este un mijloc foarte util de comunicare.

Mai am dorințe: să fim sănătoși, să revenim la o viață normală și să fim bucuroși în fiecare zi a vieții noastre!

Articolul precedentDe interes pentru toți șoferii!
Articolul următorCentral European Gambling Summit revine