Synthesis of licensing Practica jocurilor de noroc

Practica jocurilor de noroc în 2020

Sinteza măsurilor adoptate, pentru perioada stării de urgență și a stării de alertă, aplicabile jocurilor de noroc tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

I. Măsuri restrictive adoptate
A) Starea de urgență

Plecând de la prevederea constituțională conform căreia exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune pentru apărarea sănătații publice;
În condițiile în care măsura este proporțională cu situația care a determinat-o și aplicată în mod nediscriminatoriu dar și fără să aducă atingere existenței dreptului sau a libertății;
Pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, cu un impact deosebit de grav, au fost luate o serie de măsuri restrictive și în activitatea jocurilor de noroc;
Astfel, prin Decretul 195 din 2020, începând cu data de 16 martie se instituie starea de ur-gență iar printre măsurile de urgență, cu aplicare graduală, se regăsesc și cele privind închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice, pentru o durată de 30 de zile. Ulterior prin Decretul 240 din 2020, starea de urgență este prelungită cu încă 30 de zile, inclusiv cu măsurile de restricție enunțate.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor privind starea de urgență este adoptată Ordonanța militară, nr. 1 din 17 martie, unde este prevăzut faptul că începând cu data de 19 martie 2020, pentru perioada stării de urgență, se suspendă toate activitățile jocurilor de noroc, realizate în spații închise.

B) Starea de alertă
Din data de 15 mai 2020 este instituită starea de alertă în România, prin HG 24, pentru o perioadă de trei zile iar ulterior este adoptată, în baza Legii nr. 55 din 15 mai 2020, HG 394 din 2020, care instituie starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile, ambele acte normative menținând în continuare suspendată activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc în spații închise.

II. Măsuri de sprijinire
A) În domeniul protecției sociale

Au fost adoptate de către guvern mai multe acte normative, în domeniul protecției sociale, din care cele cu impact major asupra activității jocurilor de noroc tradiționale sunt OUG 30 și OUG 92, care prevăd printre altele:
1. Pe perioada stării de urgență sau alertă, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, respectiv 5.429 lei;
2. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de șomaj tehnic în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, respectiv 5.429 lei.
3. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pâna la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.
Prevederile se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.
Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreaga, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care au primit aceste indemnizații.

Practica jocurilor de noroc

B) În domeniul economic și fiscal
1. Masuri specifice jocurilor de noroc

Prin OUG 48 din 2020:
✔ Licențele de organizare a jocurilor de noroc care expiră pe durata stării de urgență se prelungesc cu 90 de zile de la data încetării stării de urgență. Operatorii din domeniu care doresc continuarea activității pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență;
✔ Autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc care expiră pe durata stării de urgență se prelungesc cu 90 de zile de la data încetării stării de urgență. Operatorii care doresc continuarea activității pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgență;
✔ Pe durata stării de urgență, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă;
✔ Pentru activitățile jocurilor de noroc tradiționale nu se aplică sancțiunile prevăzute în O.U.G. nr. 77/2009 și normele metodologice referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență;
✔ Operatorii care desfașoară activitățile jocurilor de noroc tradiționale nu datorează taxe, aferente autorizațiilor de exploatare a acestora, pentru întreaga perioadă a stării de urgență.

2. Măsuri generale
✔ Pentru obligațiile fiscale scadente, începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 25 iunie 2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere;
✔ Facilități fiscale prevăzute în OUG 29 din 2020;
✔ Bonificații pentru plata unor obligații bugetare cf. OUG 33 din 2020;
✔ Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM IN-VEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 stabilit prin OUG 42 din 2020;
✔ Facilități fiscale și prorogări de termene acordate și stabilite prin OUG 69 din 2020;
✔ Facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, prevăzute în Legea 62 din 2020;
✔ Instituirea unor facilități fiscale și restructurarea obligațiilor bugetare acordate și stabilite prin OUG 90 din 2020.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentProiectul de lege care propune închiderea majorității locațiilor de joc
Articolul următorBulevardul Merkur se schimbă la 25 de ani