Continuăm prezentarea cu privire la condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, şi vă expunem drepturile şi obligaţiile organizatorilor de jocuri de noroc, astfel cum sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 251/1999, având în vedere că acest subiect interesează deopotrivă pe organizatorii de jocuri de noroc, cât şi pe jucătorii participanţi.

Vă prezentăm mai jos obligaţiile stabilite prin lege în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc cu privire la condiţiile materiale necesare pentru exploatarea în bune condiţii a activităţii de jocuri de noroc, urmând ca în numărul viitor al revistei să supunem atenţiei cititorilor obligaţiile ce revin organizatorilor în legătură cu personalul angajat al unităţilor care exploatează jocuri de noroc, inclusiv interdicţiile instituite prin lege în considerarea personalului operator.

Astfel, organizatorilor de jocuri de noroc le revin, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, urmatoarele obligaţii:

∫ să întreţină utilajele din dotare în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în cărţile tehnice şi în regulamentele de desfăşurare a jocurilor aprobate de comisia de autorizare a jocurilor de noroc;

∫ să asigure securitatea utilajelor şi a accesoriilor (ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţie de alimentare cu energie electrică), inclusiv a sigiliilor aplicate de agentul economic verificator;

∫ să asigure funcţionarea instalaţiilor şi a sălilor de joc la nivelul existent în momentul autorizării;

∫ să nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fără aprobarea comisiei, existând posibilitatea ca, la avizare sau ulterior, să se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezervă, identic;

∫ să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu maşini, autorizate, în afara sălii autorizate, nici în imediata ei vecinătate: pe trotuare, în pieţe publice, pe cheiuri, plaje şi alte locuri neamenajate;

∫ să afişeze în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, a minutelor de convorbiri telefonice, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate, regulamentele de joc, precum şi licenţa pentru exploatarea jocurilor de noroc; pentru maşinile electronice cu câştiguri licenţ ele în original se vor păstra la sălile de joc;

∫ să asigure desfăşurarea civilizată a jocurilor de noroc şi să respecte ordinea şi liniştea publică;

∫ să nu permită accesul persoanelor în stare de ebrietate sau cu intenţie vădită de a perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor;

∫ să nu permită accesul minorilor în sălile de joc;

∫ să ţină, în permanenţă, la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziţie jucătorilor caietul de reclamaţii şi sesizări, care va fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către organele locale ale Ministerului de Interne şi ale administraţiei financiare în a cărei rază teritorială se află sala de joc;

∫ să nu elibereze jucătorilor atestate sau alte documente prin care să certifice câştigarea de sume de bani la jocurile de noroc organizate.

În conformitate cu disp. art. 81 din H.G. nr. 251/1999, nerespectarea de către organizatorii de jocuri de noroc a unora dintre obligaţiile enumerate mai sus constituie contravenţie.

În acest sens, norma legală prevede că nerespectarea obligaţiei organizatorilor de a întreţine utilajele din dotare în condiţii corespunză toare, precum şi exploatarea jocurilor de noroc prin instalaţii neverificate anual din punct de vedere tehnic se sancţionează cu amendă prevăzută de lege, care poate fi însoţită de măsura suspendării temporare a licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc. De asemenea, constituie contravenţie şi este supusă aceluiaşi regim sancţionator nerespectarea condiţiilor avute în vedere la autorizare şi prevăzute în nota de constatare întocmită pentru obţinerea licenţei, pe întreaga perioadă de funcţionare.

Constatarea, controlul, sancţionarea, urmărirea, executarea silită a amenzilor aplicate se efectuează, potrivit reglementărilor legale în materie, de către organele de control ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului de Interne.

Comisarii Gărzii Financiare, inspectorii Direcţiei generale a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor, inspectorii organelor teritoriale locale şi ofiţerii din Ministerul de Interne au drept de control asupra modului de funcţionare a jocurilor, de admitere a jucătorilor în incintă, precum şi asupra altor aspecte legate de modul de desfăşurare a activităţii privind jocurile de noroc.

Articolul precedentRené Angélil
Articolul următorInvincibilul din Montreal – LUCIAN BUTE ŞI-A APĂRAT CENTURA MONDIALĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.