Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc constituie monopol de stat, potrivit art. 2 lit. g din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, iar administrarea acestuia se face de către Ministerul Finanțelor prin organele sale specializate

În consecință, pentru ocrotirea dreptului său, statul a stabilit în mod expres regimul de acces al agenților economici la activitatea de organizare și exploatare a jocurilor de noroc, precum și condițiile de exercitare a acesteia. Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 3 teza a 2-a din Legea nr. 31/1996, exploatarea activităților constituind monopol de stat se face de către agenții economici pe bază de licențe eliberate de Ministerul Finanț elor.

În particular, pentru activitatea care ne interesează de organizare și exploatare a jocurilor de noroc, Hotărârea nr. 251/1999 prevede că exploatarea jocurilor de noroc se poate face numai în baza autorizației emise de Ministerul Finanțelor, respectiv licența pentru exploatarea jocurilor de noroc (Art 5).

Regimul juridic al licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite de către persoanele juridice care intenț ionează să organizeze și să exploateze jocuri de noroc sunt reglementate în amănunt prin Hotărârea nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc. Acest act normativ dezvoltă, în mod special, dispozițiile generale aplicabile tuturor activităților economice ce constituie monopol de stat conținute în Legea nr. 31/1996. Astfel, licența pentru exploatarea jocurilor de noroc poate fi acordată persoanelor juridice legal înregistrate în România.

Licența este nominală și se eliberează pentru locurile solicitate de către cei în cauză și în care se desfășoară activitatea pentru care este acordată.

Ea nu poate fi cedată direct sau indirect, acest fapt fiind prevăzut expres la art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1996. Titularii licențelor au obligația să respecte condițiile din licență pentru care a fost acordată și la plata tarifului de licență (Art. 5 din Legea nr. 31/1996). Durata de valabilitate a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, tariful de licență, cuantumul și termenele de plată sunt reglementate separat prin Ordonanța de urgență nr. 69/1998, Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor. Activitatea de autorizare are în vedere mașinile, instalațiile, dispozitivele, mesele de joc de noroc, spațiul în care se desfășoară activitatea, precum și personalul și regulamentele interioare. Comisia poate autoriza funcționarea unor mașini, instalații, dispozitive sau mese de jocuri de noroc numai pe baza unei dovezi privind verificarea tehnică, prin care să se ateste buna funcționare a acestora, astfel încât să fie asigurată corecta desfășurare a jocului. Jocurile de noroc cu participare directă pot fi organizate numai în spații corespunzător amenajate pentru desfășurarea unor astfel de activități. Spațiul în care se desfășoară aceste activități poate fi proprietatea organizatorului, închiriat sau dobândit sub o altă formă legală de către acesta.

Sub acest aspect, actul normativ reglementează în mod expres cazul în care spațiul este dobândit de către organizator în baza unui contract de asociere în participațiune. Conform art. 15 alin. 3 din Hotărârea nr. 251/1999, în cazul unor contracte de asociere în participațiune încheiate de către utilizatorii de aparatură specifică jocurilor de noroc cu deținătorii de spațiu, organizatori de jocuri de noroc sunt considerate persoanele juridice care exercită cu forme legale dreptul de proprietate sau de folosință asupra aparaturii respective. Întreaga responsabilitate în fața legii privind corecta desfășurare a activității de exploatare a aparaturii și a sălii de joc revine deținătorilor cu orice titlu al acestei aparaturi, care au fost autorizați pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Se permite schimbarea locului de exploatare a activităților de jocuri de noroc în perioada de valabilitate a licenței, dar nu mai mult de trei ori față de locul inițial, cu avizul comisiei, fără perceperea altor taxe suplimentare față de taxa anuală de autorizare, urmând să se facă mențiune în acest sens în licență. Termenul de un an de valabilitate a licenței curge de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat obținerea licenței. După această perioadă, organizatorii de jocuri de noroc pot solicita reautorizarea acestor activități, cu plata taxelor aferente.

În aparițiile viitoare ale revistei vom vorbi despre cazurile care se opun autorizării agenților economici pentru activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, precum și despre condițiile speciale ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii licenței de exploatare pentru fiecare categorie de jocuri de noroc, astfel cum sunt reglementate intr-un capitol separat din Hotarârea Guvernului nr. 251/1999.

Articolul precedentBUTE vs KESSLER – UNIFICAREA CENTURILOR
Articolul următorCAZINOURILE LIVE, PUSE LA ZID DE O LEGISLAŢIE DEPĂŞITĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.