teodora luca

Teodora LUCA
Senior Associate
Mihai Cătălin Law Office

Procedura închiderii contului de joc

Situația soldului contului de joc în cazul închiderii acestuia ca urmare a deciziei organizatorului de jocuri de noroc la distanță

Accesarea jocurilor de noroc la distanță implică înregistrarea participantului pe platforma de joc a operatorului autorizat, respectiv crearea contului unic de joc, pe baza datelor personale furnizate de jucător: nume, prenume, data nașterii, adresa de email, domiciliul, nume de utilizator.
Într-o primă etapă, furnizarea datelor personale este suficientă pentru ca jucătorul să participe la jocul de noroc, însă în această etapă, suma pusă în joc nu poate depăși 200 de Euro sau echivalent, iar jucătorului nu îi sunt permise operațiunile de retragere.
Aceste limitări subzistă pe întreaga perioadă necesară jucătorului pentru a confirma autenticitatea datelor furnizate la momentul înregistrării, respectiv până la momentul transmiterii documentelor de identitate sau a oricăror alte documente care să confirme identitatea jucătorului, astfel cum sunt prevăzute de Termenele și condițiile aplicabile.

În cazul în care jucătorul nu transmite aceste documente în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării primei depuneri, organizatorul are obligația să închidă contul de joc, reținând sumele existente în contul de joc, care vor fi virate către bugetul de stat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.
Aparent, legiuitorul a intenționat să penalizeze lipsa de diligență a participantului la aceste activități și să elimine riscurile asociate participării la jocul de noroc a persoanelor a căror identitate nu a fost confirmată, fără a permite însă nici organizatorului să înregistreze un beneficiu ca urmare a lipsei de diligență a jucătorului.

luca teodora

Drept urmare, în mod expres, legiuitorul a stabilit că aceste sume se vor face venit la bugetul statului. Este încă neclar care este titlu sub care aceste sume vor fi transferate către bugetul de stat și procedura de urmat de organizator pentru reținerea și transferarea acestora.
În mod excepțional, în situația în care titularul contului decedează în perioada de verificare a contului, organizatorul va transfera sumele existente în contul de joc către moștenitorii acestuia, temeiul juridic al diferenței de tratament fiind, desigur, lipsa culpei jucătorului, în cea din urmă ipoteză.

Dispozițiile art. 133 din Normele Metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prevăd însă două situații suplimentare în care contul jucătorului poate fi închis – urmare a culpei jucătorului (în cazul fraudării disăpozițiilor legale sau regulamentare aplicabile) și pentru orice motive neimputabile jucătorului.
Textul normativ anterior mentionat stabilește numai implicit procedura de urmat de către organizatorul de jocuri de noroc la distanță în cazul în care se impune închiderea contului de joc ca urmare a nerespectării prevederilor legale sau regulamentare:
1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înştiinţarea imediată a acestuia, în două situaţii distincte:
(i)încălcarea de către jucător a dispoziţiilor legale; sau
(ii)încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.
2) În situaţia în care organizatorul suspendă transferurile de la sau către contul jucătorului în oricare dintre ipotezele prevăzute la alin. 1, decizia justificată însoţită de documentaţia aferentă va fi adusă la cunoştinţa jucătorului. O copie certificată pentru conformitate cu originalul a deciziei se va trimite ONJN în termen de 3 zile lucrătoare.
(3) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

Aplicarea textului implică dezlegarea a două chestiuni deosebit de importante, respectiv:
i) care este procedura închiderii contului de joc și care este documentația care trebuie să fie transmisă către jucător
ii) care este tratamentul aplicabil sumelor existente în contul de joc

i) În opinia noastră, documentația care va fi comunicată de organizator anexat deciziei de închidere a contului, în toate situațiile în care cauzele care determină suspendarea/ închiderea contului sunt stabilite/ constatate în urma supravegherii (umane sau prin intermediul programelor informatice specializate) cu privire la activitătea desfășurată de jucător pe platformă, documentația care stă la baza deciziei nu poate fi reprezentată decât de referatul întocmit de persoanele desemnate din cadrul operatorului.

În cuprinsul referatului nu pot fi incluse detaliile mecanismului de securitate si control privind modalitatea de identificare a fraudelor utilizate de organizator, ci numai rezultatele verificărilor efectuate, sistemele de protecție împotriva fraudelor dovedindu-se eficiente numai dacă nu sunt descrise în amănunt publicului. Or, îÎn situația în care organizatorul ar fi obligat să comunice jucătorului inclusiv detaliile acestor sisteme de supraveghere, practic s-ar dezvalui metodele de protecție și, implicit, s-ar crea premisele ocolirii acestora.
În cazul în care motivele suspendării/ închiderii contului de joc sunt menționate în detaliu în cuprinsul deciziei, nu este necesar ca operatorul să întocmească distinct referatul care să cuprindă motivele și mijloacele de identificare a fraudelor și, deci, nu se impune comunicarea către jucător a oricăror alte documente în afara deciziei anterior precizate.
O astfel de interpretare rezidă din scopul textului normativ, acela de a asigura informarea completă a jucătorului și de a asigura acestuia mijloacele de apărare în cazul în care măsura ar avea caracter abuziv, scop care poate fi atins indiferent de forma în care se transmite informația către jucător.

ii) Conform dispozițiilor art. 133 alin. 3 din Normele metodologice, La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

Ipoteza prevăzută în cuprinsul articolului anterior menționat este aceea a închiderii contului din motive care nu sunt imputabile jucătorului, situație care reprezintă temeiul de facto al restituirii sumelor către titularul de cont. Rezultă, așadar, că în situația în care închiderea contului de joc este urmarea fraudei sau tentativei de fraudare a dispozițiilor legale sau regulamentare, care pot avea rezultatul prejudicierii operatorului, soldul contului de joc nu se va rambursa către jucător, ci va fi reținut de operator tocmai în scopul limitării sau acoperirii pagubelor înregistrate.

Deși contul de joc este închis de organizator atât în situația în care participantul nu transmite documentele pentru confirmarea identității, cât și în situația în care se constată încălcarea dispozițiilor legale sau regulamentare, totuși organizatorul va trata diferit soldul contului de joc, în primul caz transferând sumele exsitente în contul de joc câtre bugetul de stat, în cel de-al doilea caz, reținându-l conform Termenilor și condițiilor aplicabile.

Diferența de tratament cu privire la soldul contului de joc este justificată pe natura faptelor reținute și consecințele patrimoniale diferite pe care cele două tipuri de acțiuni/inacțiuni le pot produce.

Astfel, atâta vreme cât textul de lege prevede că organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucatorului soldul contului de joc, la închiderea contului pentru motive neimputabile jucătorului, per a contrario, când contul de joc se închide pentru motive imputabile jucătorului, organizatorul poate reține soldul de joc, prezumându-se că acțiunea sa a produs prejudicii organizatorului.
Lipsa culpei jucătorului este argumentul de jure pe care se întemeiază obligația organizatoului de a restitui sumele existente în contul de joc în toate situațiile în care decizia de închidere a contului nu poate fi imputabilă jucătorului.

În completarea dispozițiilor legale care stabilesc procedura aplicabilă în cazul constatării fraudelor sau a tentativelor de fraudare a legii sau a regulamentelor, organizatorul este cel care va stabili detaliile procedural aplicabile, inclusiv în ceea ce privește reținerea sumelor în scopul acoperirii prejudiciilor.

Articolul precedentRio Las Vegas Hotel & Casino
Articolul următorROMBET vorbește despre erorile autorităților fiscale, in calcularea taxei anuale de autorizare și a impozitului special pe profit, pentru activitatea de pariuri in cota fixa

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.