Sentință Definitivă

Sentință Definitivă dată de Înalta Curte de Casație și Justiție a României în Recursul formulat de REGIO METRO CERT srl în proces cu ONJN.

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a formulat joi, 10 februarie, soluția în cadrul Recursului înaintat de SC REGIO METRO CERT SRL reprezentat de avocat PANTEA CEZAR MARIUS în procesul cu Oficul Nașional pentru Jocuri de Noroc.

Dosarul început cu ceva vreme în urmă a avut ca obiect, în cadrul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal, suspendarea executării unui act administrativ emis de ONJN.

În informarea postată pe pagina oficială de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României este scris:

Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
Soluție: Respingere recurs – Nefondat
Detalii soluţie: Respinge recursul formulat de reclamanta S.C. Regio Metro Cert S.R.L. împotriva sentinţei nr. 230 din 26 august 2021 a Curţii de Apel Craiova – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 10 februarie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Din motivarea instantei, amintim: Referitor la susţinerea reclamantei că, prin adoptarea ordinului contestat, se încalcă regulile constituţionale privind dreptul de proprietate şi dreptul la desfăşurarea unei activităţi economice (art.44 şi 45 din Constituţia României), instanţa constată că nu Ordinul nr.86/2021 a prevăzut în sarcina organismelor de evaluare obligaţia acreditării, ci aceasta a fost prevăzută încă din 2016, în cuprinsul Normelor metodologice. Astfel obligaţia deţinerii acreditării este prevăzută de art.149 alin.(2) lit. h) punctul i) din Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G.77/2009, adoptată în 2016, aşa cum s-a arătat mai sus. Interpretarea reclamantei că actul normativ care reglementează domeniul jocurilor de noroc permitea utilizarea acreditării obţinută în orice alt domeniu, este eronată. De altfel este mai mult decât elocvent exemplul invocat de pârât privind imposibilitatea ca o companie care deţine acreditarea în domeniul sanitar (pentru verificarea conformităţii unor aparate sau instalaţii) să poată utiliza acreditarea şi în domeniul jocurilor de noroc (pentru verificarea maşinilor, instalaţiilor, și dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi al altor mijloace de joc) şi invers, fiind evident că acreditarea trebuie să fie acordată pe un anumit domeniu şi utilizată în acel domeniu de activitate!

Anterior acestui recurs, toate demersurile făcute au fost respinse de către instanțele respective și toate dosarele au fost instrumentate de către avocat PANTEA CEZAR MARIUS, așa după cum reiese din comunicarea Instanței Supreme.

Citește și știrile de AICI.

Articolul precedentMihai-Silviu Pocora numit Vicepreședinte la ONJN
Articolul următorO lume a crizelor