Odată cu intrarea în vigoare, la 13 februarie 2015, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative, articolul 22 din cuprinsul Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc fost completat cu un nou alineat , care stabilește caracterul contravențional și sancțiunea aplicabilă persoanelor fizice care participă la activități de jocuri de noroc on-line, desfășurate prin intermediul platformelor neautorizate.

Textul normativ anterior menționat stabilește fără echivoc că participarea la activitățile de jocuri de noroc on-line, neautorizate “Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe teritoriul României la activităţi de jocuri de noroc la distanţă, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu sunt autorizate de O.N.J.N.”

Reglementarea impune deci, în sarcina participanților la activitățile de jocuri de noroc on-line, obligația de a verifica, prealabil înregistrării pe platforma de joc, legalitatea operațiunilor pentru care urmează să își exprime acordul, respectiv obligația de a verifica existența valabilă a autorizației de exploatare emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru platforma prin intermediul căreia urmează să se desfășoare activitatea.
În scopul de a asigura participanților mijloacele pentru identificarea platformelor autorizate, leguitorul a impus în sarcina organizatorilor obligația de a publica licența emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația română, pe website-ul prin intermediul căruia se desfășoară activitatea; pentru societățile care au obținut provizoriu dreptul de exploatare a activității, potrivit art. II alin. 7 din Legea 124/2015, obligația privește afișarea deciziei Comitetului de Supraveghere în temeiul căreia s-a obținut acest drept.

Suplimentar, legiuitorul a stabilit că este prerogativă a Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. de a emite deciziile pentru introducerea operatorilor nelicențiați în lista neagră a operatorilor care au desfășurat sau desfășoară activități fără licența de organizare și fără autorizație de exploatare și de a restricționa, in consecință, accesul publicului către aceste platforme.
Din perspectiva participanților, prezumția de legalitate a activității desfășurate prin intermediul platformelor care conțin informațiile privind licența de organizare deținută sau cele privind dreptul provizoriu de exploatare a activității potrivit legii române nu poate fi răsturnată prin simpla introducere a website-ului în lista neagră (care nu are, potrivit legii în vigoare, caracter public), fiind obligatorie restricționarea accesul publicului la platforma de joc.
Orice măsură privind anularea, revocarea sau suspendarea dreptului de exploatare a activității, care este acordat în conformitate cu legea română nu va fi opozabilă participanților decât de la data comunicării voluntare realizate de organizator sau prin restricționarea accesului către platforma de joc, realizată potrivit deciziei emise de Comitetul de Supraveghere.

Situația analizată nu ar putea fi reținută în cazul participării la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul website-urilor care nu conțin nicio informație referitoare la deținerea de către organizator a dreptului de exploatare a activității (nu conțin licența sau decizia de acordare a dreptului provizoriu de exploatare a activității) dat fiind că, în lipa acestor mențiuni, participantului îi sunt asigurate mijloacele necesare pentru a determina ab initio caracterul ilicit al activității desfășurate prin intermediul platformei accesate, cătâ vreme aceasta este permisă numai organizatorilor licențiați.
Neîndeplinirea de către autoritate a formalităților prealabile pentru restricționarea accesului publicului la platformele neautorizate nu este, așadar, de natură să înlăture caracterul contravențional al faptei reținute în sarcina persoanelor fizice, decât în situațiile în care dreptul de exploatare acordat potrivit legislației române a fost ulterior anulat, revocat sau suspendat prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN.

Constatarea contravenției se realizeză de către organele cu atribuții de control din cadrul ONJN, care vor putea dispune aplicarea sancțiunii în termen de 6 luni de la data constatării faptei, având în vedere caracterul continuu al acesteia.
Deși nu este prevăzută de legislația specială, în temeiul art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juriic al contravențiilor, în funcție de împrejurările concrete în care a fost savârșită fapta reținută, organele de control pot dispune aplicarea măsurii avertismentului.

Împotriva procesului verbal de constatareși sancționare a contravențiilor se poate formula plângere contravențională, care va fi transmisă judecătoriei în circumscripția căreia a fost săvârșită în termen de 15 zile libere de la data comunicării. Plângerea contravențională suspendă executarea sancțiunilor aplicate.

Articolul precedent17 VW Golf de la Game World
Articolul următorMerkur Gaming a prezentat aparate avansate de jocuri și jocuri noi la G2E 2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.