practice of gambling in 2020
practice of gambling in 2020

Fiscalitatea organizatorilor de jocuri de noroc – tip pariu – în anul 2020

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Așa cum am anunțat anterior, în următoarele numere ale revistei, vor fi tratate practicile și procedurile fiscale, pe tipuri de jocuri de noroc, iar în acest articol sintetizăm activitatea jocurilor de noroc de tipul pariurilor tradiționale, cu cele trei componente: pariuri mutuale, pariuri în contrapartidă și pariuri în cotă fixă.
Taxele specifice acestui tip de activitate, precum și termenele de plată, sunt prevăzute în reglementarea specială iar procedurile și practicile fiscale se regăsesc în reglementările comune, sub forma procedurilor fiscale și contabile.

Taxele specifice:
1. Taxa anuală de licență –
este stabilită și datorată pe fiecare tip de activitate, în sumă fixă, reprezentând c/v în lei, a: 45.000 euro – pentru pariurile mutuale și 25.000 euro pentru pariurile în contrapartidă sau pariurile în cotă fixă, la cursul de 4,7511 lei/euro, curs valabil pentru toată perioada anului 2020.
Taxa anuală de licență se declară și se plătește anticipat astfel:
a) pentru primul an de activitate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
b) pentru următorii nouă ani de activitate, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.
Creanța fiscală, privind taxa de licență, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. In declarația de impunere contribuabilul / plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei de licență, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „536–Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc” de la capitolul „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de licență.

Practica jocurilor de noroc în 2020
Practica jocurilor de noroc

2. Taxa anuală de autorizare – este stabilită și datorată, pe fiecare tip de activitate, separat pentru cele două etape ale autorizării:
a) Taxa anuală, pentru obținerea autorizației de exploatare, stabilită și datorată astfel:
16% din venitul anual estimat, dar nu mai puțin de 90.000 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro, pentru primul an de autorizare, în cadrul primului an de licențiere, trebuind declarată și plătită până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;
16% din venitul înregistrat în luna precedentă celei în care se analizează documentația privind solicitarea de prelungire a autorizației de exploatare, dar nu mai puțin de 90.000 euro, la cursul de 4,7511 lei/euro, pentru următorii 9 ani de licențiere, trebuind declarată și plătită până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată.
Creanța fiscală, reprezentând taxa pentru obținerea autorizației de exploatare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. In declarația de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei pentru obținerea autorizației de exploatare, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „537–Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc” de la capitolul „Impozite,taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli în avans și apoi, de aici lunar, sunt transferate cotele aferente cheltuielilor de exploatare, corespunzătoare taxei calculate în funcție de venitul realizat din această activitate, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de autorizare.
b) Taxa anuală de autorizare, regularizată lunar, în funcție de nivelul venitului realizat – stabilită și datorată din prima lună în care, prin aplicarea procentului de 16% la venitul realizat efectiv, este depășit nivelul taxei stabilit și plătit la momentul obținerii autorizației anuale de exploatare și care se va declara și plăti până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, pentru fiecare tip de activitate.
Creanța fiscală, privind taxa de autorizare, calculată și datorată la nivelul venitului realizat din exploatarea fiecărui tip de activitate, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. In declarația de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, iar acest lucru este prevăzut de legea specială. Practica stabilirii creanței fiscale, de natura taxei de autorizare datorată lunar, se realizează prin întocmirea și depunerea Declarației de impunere nr.100, până la termenele de mai sus, începând cu prima lună în care a fost depășit nivelul taxei plătită anticipat, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale „504–Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări” de la capitolul „Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” prin stabilirea cuantumului acesteia, așa cum am specificat mai sus.
Reflectarea în contabilitate a acestei operațiuni se realizează, conform reglementărilor contabile, prin debitarea contului de cheltuieli de exploatare, în corespondență cu obligația fiscală, de natura taxei de autorizare.
O copie a declarației de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum și a documentului de plată aferent se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plății.

3. Contribuție anuală – stabilită și datorată, în sumă fixă de 1.000 euro/an, la cursul de 4,7511 lei/euro, de fiecare organizator de jocuri de noroc, urmând să fie utilizate în scopul de a preveni dependența de jocuri de noroc. Veniturile proprii, ale ONJN, au natura juridică a unei creanțe bugetare și se execută pe baza notificării O.N.J.N., ce reprezintă titlu executoriu, iar termenul de plată a sumelor prevăzute este 15 decembrie a fiecărui an.

Revenim, în următoarele numere ale revistei, cu practicile și procedurile fiscalității pe tipuri de jocuri de noroc…

Articolul precedentCum jucăm BLACK JACK, din nou în tutorial la Palace Casino
Articolul următorHIT din Slovenia închide cazinourile până la 20 martie