Practica jocurilor de noroc în 2019 Transpunerea în legislația națională a Directivei UE în domeniul spălării banilor

(Continuare din ediția trecută)

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET.

7. Entitățile raportoare stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, care include cel puțin următoarele elemente:
a) măsuri aplicabile în materie
de cunoaștere a clientelei;
b) măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor legii și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;
c) măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate șI comunicare;
d) măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
e) instruirea și evaluarea periodică a angajaților.

8. Entitățile raportoare care fac parte dintr-un grup au obligația să pună în aplicare, politici, proceduri și instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protecție a datelor și politici și proceduri privind schimbul de informații în cadrul grupului în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, pe care le aplică și la nivelul sucursalelor și al filialelor deținute în proporție majoritară din statele membre și din țările terțe.

9. Includerea în cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care trebuie să:
> realizeze evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracționale la nivel sectorial și, după caz, să emită reglementări sau instrucțiuni cu privire la factorii de risc și măsurile de contracarare și diminuare;
> întocmescă statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ:
a) date de măsurare a dimensiunii și a importanței sectorului care intră în domeniul de aplicare al legii, inclusiv numărul de entități și persoane, precum și importanța economică a acestui sector;
b) date de măsurare a fazelor de raportare, de investigare și judiciare ale cadrului național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv numărul de rapoarte privind tranzacții suspecte înaintate către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, acțiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor respective și, anual, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal, numărul de persoane condamnate pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, tipul de infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor, în cazul în care aceste informații sunt disponibile, precum și valoarea în euro a bunurilor care au fost sechestrate sau confiscate;
c) dacă sunt disponibile, date care indică numărul și procentajul de rapoarte care au ca urmare o investigație suplimentară, împreună cu raportul anual către entitățile raportoare în care sunt detaliate utilitatea și urmările rapoartelor pe care le-au prezentat;
d) date privind numărul de cereri transfrontaliere de informații care au fost efectuate, primite, respinse parțial ori complet soluționate de către Oficiul Național de Prevenire șI Combatere a Spălării Banilor.
> transmită Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în format electronic, statisticile prevăzute, în forma stabilită de acesta. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet;
> supravegheze și controleze, în cadrul atribuțiilor de serviciu, a modului de aplicare a prevederilor legii de către entitățile raportoare care furnizează servicii de jocuri de noroc;
> informeze de îndată Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după caz:
a) atunci când, în exercitarea
atribuțiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului;
b) cu privire la alte încălcări ale dispozițiilor legii cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul de spălarea banilor și finanțarea terorismului, constatate conform atribuțiilor specifice.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentHard Rock Int’l a prezentat o ofertă fermă pentru cazinou la Elliniko
Articolul următorCT Interactive aduce o fascinantă bibliotecă de jocuri la E Arena Expo