Organismele de evaluare a conformității

Organismele de evaluare a conformității care nu dețin acreditarea ISO 17020 sau 17025 în domeniul jocurilor de noroc au fost suspendate de Comitetul de Supraveghere.

Potrivit unor surse, in ședința de astăzi din cadrul ONJN, 29 septembrie 2021, Comitetul de Supraveghere a hotărât suspendarea activității organismelor de evaluare a conformității care nu dețin acreditarea ISO 17020 sau 17025 în domeniul jocurilor de noroc până la intrarea în legalitate.

Potrivit informațiilor noastre, societățile vizate de măsura adoptată astăzi dețin acreditarea RENAR în alte domenii, însă nu pot efectua verificări în domeniul jocurilor de noroc.

Controlul tehnic al mijloacelor de joc este obligatoriu pentru a se garanta, pe de o parte, faptul că rezultatele jocului de noroc nu sunt viciate și nu se află în controlul organizatorului de jocuri de noroc, iar integritatea fizică a participanților nu este afectată, iar pe de altă parte, că rezultatele activității desfășurate de entitățile private sunt corect și complet înregistrate și raportate, în vederea taxării activităților, asigurând astfel un mediu de afaceri corect din punct de vedere competițional și îndeplinirea obiectivelor legale și fiscale ale statutului.

Obiectivele principale ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sunt stabilite de lege, în activitatea sa, Oficiul urmărind respectarea următoarelor principii:
a) aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii;
b) protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social şi economic, în vederea evitării dependenţei acestora de jocuri de noroc;
c) protecţia participanţilor astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă şi transparentă;
d) asigurarea respectării prevederilor legale incidente în domeniu;
e) prevenirea unor posibile ingerinţe în rezultatele sportive în vederea protejării mişcării sportive.

Controlul tehnic al mijloacelor de joc se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformităţii, licenţiate de O.N.J.N.

Cerința de a deține acreditarea conform standardului ISO 17020 și/sau ISO 17025 în vederea licențierii Clasa a II-a a organismelor de evaluare a conformității care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc este prevăzută de art. 149 alin. 2 litera h) din Normele metodologice, în vigoare din 24 februarie 2016:
„În funcţie de specificul activităţii, operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc în România, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor îndeplini următoarele cerinţe specifice astfel:
h) organismele de evaluare a conformităţii:
(i) operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020″.

Comitetul de Supraveghere a concluzionat că actul normativ nu ar fi putut reglementa decât în sensul că acreditarea trebuia să se refere la domeniul jocurilor de noroc, o interpretare contrară conducând la concluzia inacceptabilă că o companie care deține acreditarea în domeniul sanitar ar putea și ar trebui să poată utiliza acreditarea în domeniul jocurilor de noroc, or o astfel de concluzie frizează absurdul și este desigur nelegală.
La fel cum ar fi inacceptabil ca o acreditare în domeniul jocurilor de noroc să fie utilizată în domeniul sanitar (spre exemplu, în cazul laboratoarelor de analize medicale), la fel orice altă acreditare decât cea în domeniul jocurilor de noroc ar fi inutilă și lipsită de conținut pentru evaluarea capacității organismelor de evaluare a conformității de a efectua verificări tehnice ale mijloacelor de joc.

În plus, organismele de evaluare a conformității au obligația de a nu utiliza acreditarea în alte domenii decât cele prevăzute în mod expres în certificatul de acreditare, legiuitorul neputând reglementa o situație care ar conduce la pierderea acreditării de către organismele de evaluare, astfel cum ar fi utilizarea sa în alt domeniul decât cel pentru care a fost acordată.Conform Politicii privind suspendarea, restrângerea şi retragerea acreditării (RENAR Cod: P–21), obligatorie pentru organismele de evaluare a conformității, acestea ar fi fost sancționate de RENAR cu suspendarea pe o perioadă de 6 luni sau chiar retragerea acreditării în cazul utilizării simbolului acreditării și a referirii la statutul de acreditat pentru domenii pentru care nu a fost acordată acreditarea.
Aceasta interpretare ar fi fost confirmata si de reprezentatii organismului national de acreditare (Renar) in cadrul unei intalniri cu reprezentantii oficiului national pentru jocuri de noroc care a precedat sedintei de astazi.

Conform descrierii de pe pagina organismului național de acreditare – RENAR, (https://www.renar.ro/index.php/acreditarea),”acreditarea este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizarii pieţelor.

ACREDITAREA PROMOVEAZĂ PROTECŢIA VIEŢII
• Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor care efectuează evaluarea conformităţii.
• Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.
• Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor.
• Promovează protecţia vieţii, sănătaţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor.

ACREDITAREA URMĂREŞTE PRINCIPIILE DE BAZĂ
• Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor care efectuează evaluarea conformităţii.
• Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.
• Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor.
• Promovează protecţia vieţii, sănătaţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor.

ACREDITAREA ESTE ESENŢIALĂ PENTRU
• Funcţionarea unei pieţe orientată spre calitate”.

Până la momentul îndeplinirii cerinței prevăzute de lege, va fi suspendată activitatea organismelor de evaluare care nu dețin acreditarea în domeniul jocurilor de noroc.

Citește și știrile de AICI.

Articolul precedentPentru cei care nu au participat la conferința Ora Exactă în Gambling
Articolul următorFazi d.o.o.