Vă vom prezenta în continuare documentele care vă sunt necesare pentru a putea obține autorizația de exploatare a jocurilor de noroc în conformitate cu dispozițiile legale.

A. PENTRU AUTORIZAȚIILE DE EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC TIP BINGO ÎN SALĂ:

1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum și spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv schița spațiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;

3. regulamentul de funcționare, în care va fi precizat, obligatoriu, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc;

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor etc.;

6. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

7. documentele care atestă proveniența legală a mijloacelor de joc de bază și auxiliare;

8. dovada privind constituirea fondului de garanție;

9. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.

B. PENTRU AUTORIZAȚIILE DE EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC DE TIP PARIU ÎN COTĂ FIXĂ SUNT NECESARE URMĂTOARELE:

1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum și locațiile (agențiile) în care urmează a se desfășura activitatea. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănunțită a activității, inclusiv locația în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agențiile de pariuri, modalitatea și garantarea securizării informațiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agenție de pariuri în parte, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanțelor Publice;

3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință a spațiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului);

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar- contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor etc., precum și locația în care este amplasat serverul;

6. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic;

7. dovada privind constituirea fondului de garanție;

8. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiile în care urmează a fi desfășurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.;

9. pentru completarea cu noi agenții de pariuri se cer urmatoarele documente:

a) cererea privind înregistrarea noilor agenții de pariuri. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, locația agențiilor și terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora. În măsura dezvoltă rii aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) modalitatea de interconectivitate cu serverul de referință al sistemului;

c) dovada privind constituirea fondului de garanție;

d) declarație pe propria răspundere din partea organizatorului că spațiul/spațiile în care urmează a fi desfășurată activitatea corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.