În acest număr al revistei vom continua descrierea jocurilor de tip cazinou și vom prezenta și desfășurarea pariurilor sportive, tombole, jocuri tip bingo și keno, transmise prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (și anume, partea de joc de noroc).

Jocuri tip cazinou II

Având în vedere modificările legislative în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, continuăm totuși prezentarea activităților de jocuri de noroc începută în urmă cu 2 numere pentru a putea observa diferențele între vechea legislație (Hotărârea nr. 251/1999) și noua legislație din domeniul jocurilor de noroc.

1. În ceea ce privește jocurile de tip cazinou, legea prevede supravegherea prin circuit închis de televiziune (cu imagini de ansamblu ale mașinilor), în cazul în care în cazinou există un număr de peste 25 de mașini electronice cu câștiguri, toate în aceeași sală, astfel asigurâ ndu-se și înregistrarea video în sistem color a acelor mașini.

Prin aceste sisteme video se urmărește numărarea bacșișului colectat de la mese și închiderea meselor. În ceea ce privește organizarea activităț ii în cazinou, și anume dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activității la mese, închiderea meselor, numărarea bacșișului, înregistrarea stocului de jetoane, aceasta se realizează în conformitate cu regulamentul de ordine interioară a cazinoului, astfel cum a fost aprobat de comisie. De asemenea, prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului se stabilesc toate detaliile privind organizarea, numărul meselor și al mașinilor, numărul personalului angajat, condițiile de angajare, specializare, orele de lucru, programul de funcționare a sălilor, organizarea evidențelor contabile, modalitatea de admitere a clienților, condițiile de supraveghere și de securitate etc.

Banii în numerar și jetoanele se vor transporta doar în condițiile prevăzute de regulamentul de ordine interioară al cazinoului, personalul angajat al cazinoului neavând voie să împrumute bani jucătorilor cazinoului. Jetoanele folosite în activitatea jocurilor de tip cazinou trebuie să asigure o gestiune strictă privind proveniența, înregistrarea, cir- culația și casarea acestora, stabilită prin instrucțiunile interne ale cazinoului.

Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în alte mijloace de plată, în conformitate cu dispozițiile Băncii Naționale a României în acest sens; aceste jetoane se restituie numai la casierie. Bacșișurile oferite de jucători angajaților cazinoului nu le revin acestora, ci sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc și pot fi împărțite de conducere salariaților.

Legea obligă personalul din sălile de joc, și anume, pit-boss, crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari, să poarte în timpul serviciului numai îmbrăcăminte fără buzunare.

Personalul cazinoului ține evidența tuturor jucătorilor, înregistrând cu un calculator electronic datele de identificare astfel: ? pentru cetățenii străini: pașaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimația provizorie ? pentru cetățenii români: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliție, care poartă o fotografie și semnătura titularului. De asemenea, cazinourile păstrează și o listă cu persoanele indezirabile, cărora li s-a interzis accesul în cazinou; aceste liste vor fi comunicate de îndată organelor de poliție, împreună cu motivația acestei măsuri.

Administrația cazinoului are obligația să organizeze și să conducă contabilitatea conform prevederilor legislației române în materie. Evidenț a primară a veniturilor se ține zilnic, pentru fiecare masă de joc.

Formularele de evidență zilnică, tipizate, redactate în limba română, nu trebuie să prezinte spații goale, ștersături și modificări.

Personalul de execuție din cazinouri (de la directori, inclusiv, în jos) este format în țară sau poate fi angajat din străinătate, cu permis de muncă pentru cetățenii străini, eliberat în condițiile legii. În acest ultim caz, angajările vor fi avizate de comisie, făcându-se o caracterizare de către managerul unității de la ultimul loc de muncă. În cazul salariaților cetățeni străini, conducerea fiecărui cazinou va informa comisia în termen de 10 zile despre transferul sau despre desfacerea contractului individual de muncă, precizându-se, de asemenea, și motivele care au stat la baza acestor măsuri. Cei din conducerea cazinoului interzic accesul crupierilor într-un alt cazinou din țară, sub sancțiunea desfacerii contractului individual de muncă. De asemenea, conducerea cazinoului va desface contractul individual de muncă și în cazul persoanei sau persoanelor care au permis accesul în cazinou al crupierului (dintr-un alt cazinou) sau care au cunoscut această situație și nu au sesizat conducerea cazinoului respectiv.

În vederea acordării licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, o echipă de specialiști formată din reprezentanți ai comisiei, experți ai direcț iei de specialitate și reprezentanți ai organelor locale ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului de Interne (cel puțin 5 persoane) se va deplasa la fața locului și va constata îndeplinirea condițiilor de autorizare prevăzute de Hotărârea nr. 251/1999.

2. O altă activitate de jocuri de noroc este reprezentată de: pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo și keno, transmise prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc). Pentru autorizarea activităților menționate mai sus se percepe o taxă de autorizare care se calculează astfel: ? 15% din încasările brute estimate la data autorizării, dar nu mai puțin de 15.000 lei Autorizarea se dă pe baza unui studiu de eficiență propus pe o perioadă de 1 an, prezentat de agentul economic; studiul trebuie să conțină: ? totalul încasărilor brute estimate ? totalul cheltuielilor.

Cei care se ocupă cu astfel de activități vor redacta regulamente de joc și regulamente de ordine interioară, în care vor fi detaliate: ? procentul de câștiguri din totalul încasărilor ? sistemul de triere și de omologare a câștigurilor ? sistemul de plată a câștigurilor ? sistemul de control și de securitate și alte elemente definitorii ale activității respective.

Consiliile de administrație ale societăților comerciale sunt organele care vor aproba regulamentele de joc și cele de ordine interioară.

În ceea ce privește câștigurile din pronosticuri (pariuri) sportive, tombole, jocuri tip bingo și keno, transmise prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc), acestea vor fi de: ? minimum 40% din totalul încasărilor pentru pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole ? 50% din totalul încasărilor pentru jocurile tip bingo și keno, transmise prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate și pentru jocuri interactive (pentru partea de jocuri de noroc).

Regia Autonomă „Imprimeria Națională” va produce și va comercializa biletele de pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel și tombole. Câte un reprezentant al direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și al Ministerului de Interne va supraveghea, în mod obligatoriu, tragerile la sorți și extragerile de numere câștigătoare.

Persoanele juridice care, direct sau indirect, au legătură cu activitatea sportivă, nu vor putea primi autorizarea necesară pentru desfășurarea pronosticurilor (pariuri) sportive.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.