Sinteza condițiilor Synthesis of licensing

Sinteza condițiilor de licențiere și autorizare în 2022 după OG 15 din 2022

De Anchidim Zăgrean, Președinte ROMBET

Continuarea articolelor dedicate Sintezei condițiilor de licențiere și autorizare în 2022 după OG 15 din 2022, din edițiile precedente ale revistei noastre Casino Life & Business Magazine.

Notă: valabilă pentru toate tipurile de jocuri de noroc tradiționale și online
Incepând cu data de 18 iulie 2022 prin OG 15 din 2022 a fost introdusă o nouă taxă.
Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localități și pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. Nu intră sub incidența prezentului articol contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive, care prevăd in sarcina acestora din urmă obligația de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.
Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. In cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.
Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate menționate și va fi achitată către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. In cazul contractelor care prevăd plăți periodice către prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică.
Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent.
Modelul și conținutul declarației se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
Pentru contractele de publicitate aflate în derulare, taxa prevăzută se declară și se plătește în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului.

Articolul precedentBetano Casino Backstage – vibe-ul distracției începe în culise
Articolul următorCâștig record de peste 2 miliarde de dolari la loterie