Practica jocurilor de noroc în anul 2023

Proiecte de lege care propun închiderea jocurilor de noroc tradiționale din România

continuare din numărul trecut

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Vicepreședinte FedBet și Președinte ROMBET

g) Anterior începerii activității pe raza unei localități, operatorul economic licențiat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administrației publice locale competente despre începerea activității, comunicându-i data începerii activității și transmițându-i copii de pe licența și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele interne în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

h) De la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, operatorii de jocuri de noroc licenţiaţi au obligația de a se conforma noilor prevederi;

i) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 111/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

2. Proiectul de lege, aflat în dezbatere la Senat, sub numărul B320/2023, semnat de parlamentari AUR, care are următoarele prevederi:

a) Statul poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanță de urgență, și de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței, cu mențiunea că jocurile de tip cazino (joc tradițional) și de tip slot – machine se pot desfășura doar în locații aflate pe teritoriul stațiunilor turistice de interes național, respectiv local, enumerate în Anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern cu nr. 377/2020;

b) Statul va acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc pentru jocurile de tip slot – machine și în alte locații decât cele aflate pe teritoriul stațiunilor turistice de interes național, respectiv local, cu condiția ca miza maximă prevăzută de aparate să nu fie mai mare de 0,5 euro (2,5 Iei).

3. Proiectul de lege, aflat în dezbatere la Senat, sub numărul L257/2023, semnat de parlamentari USR și minorități, care are următoarele prevederi:

a) Spațiul propus spre autorizare nu este situat în unitățile administrativ-teritoriale cu populație de sub 5.000 de locuitori. În aceste unități administrativ -teritoriale nu pot fi exploatate nici jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat;

b) Spațiul propus spre autorizare nu este situat într-o clădire rezidențială sau într-o clădire cu destinație mixtă, definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

c) Spațiul propus spre autorizare se află la cel puțin 300 de metri de o altă locație specializată în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc;

d) Dispozițiile prevăzute se aplică în termen de un an de Ia intrarea în vigoare a prezentei legi.

Revenim cu alte propuneri, de acest fel, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentCum să construiți o echipă pentru marca dvs. iGaming
Articolul următorConducerea ONJN (re)confirmă participarea la OExG10