practice of gambling in 2020
practice of gambling in 2020

Fiscalitatea organizatorilor de jocuri de noroc – tip pariu – în anul 2020

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Continuarea articolului din numărul precedent al revistei….

Obligațiile fiscale prevăzute în Codul Fiscal
1. Impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit
Creanțele fiscale, privind impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit, datorate de persoane fizice, reținute prin stopaj la sursă de angajatori sau plătitori se stabilesc prin declarația de impunere a contribuabilului fiind asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. În declarația de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale.

Impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit cuprind:
A) Impozitul pe venit
Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.
Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Impozitul pe venit, datorat de organizatorii de jocuri de noroc de tip pariu, cuprinde:
a) Impozitul pe salarii și asimilate acestora – în cotă de 10%, aplicată la baza de impozitare – iar practica stabilirii creanței fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr. 112, până la data de 25 a lunii următoare, conform ordinului nr. 3063 din 10 septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a acestei declarații;
b) Impozitul pe dividende – în cotă de 5% aplicată la baza de impozitare – iar practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata dividendelor, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale:
– „150–Impozit pe dividende distribuite/ plătite persoanelor juridice”
– „604–Impozit pe venituri din dividende distribuite persoanelor fizice”
– „631–Impozit pe venituri din
dividende obținute din România de persoane nerezidente”;
c) Impozitul pe venitul din premii și concursuri – veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 608–Impozit pe venitul din premii sau 637–Impozit pe venituri obținute de PF nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
d) Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc datorat se determină, la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: până la 66.750, inclusiv, cu 1%; peste 66.750 – 445.000, inclusiv, cu 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 și peste 445.000 cu 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000. Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 621—Impozit pe venitul din jocuri de noroc sau 638–Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de PF nerezidente.
Impozitele de la lit. b, c și d, prevăzute la capitolul „Impozite și taxe care se plătesc în contul unic”, se stabilesc în sumă globală urmând ca ulterior, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, să se depună declarațiile informative privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar, respectiv D 205, pentru beneficiarii de venit rezidenți și D 207, pentru beneficiarii de venit nerezidenți așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 48 din 2019.

Practica jocurilor de noroc

B) Contribuțiile sociale obligatorii:
a) Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat – se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în cotă de 25% aplicată la baza impozabilă;
b) Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate – se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% aplicată la baza impozabilă;
c) Contribuția asiguratorie pentru muncă – se datorează de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, în cotă de 2,25% aplicată la baza de impozitare calculată ca sumă a câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor.
Practica stabilirii creanței fiscale, pentru contribuțiile sociale obligatorii, se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr.112, până la data de 25 a lunii următoare, conform ordinului nr. 3063 din 10 septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a acestei declarații.

2. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – impozit obligatoriu pentru persoanele juridice care: la 31 decembrie a anului precedent au realizat venituri sub nivelul de 1.000.000 de euro; capitalul social al acestora este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.
Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% din venituri pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;
b) 3% din venituri pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 121–Impozit pe venitul microîntreprinderilor cota 1% sau 121–Impozit pe venitul microîntreprinderilor cota 3%.

3. Impozitul pe profit – stabilit și datorat de cei care nu îndeplinesc condițiile pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor iar cota de impozit pe profit, care se aplică asupra profitului impozabil, este de 16%.
Practica acestei creanțe fiscale se realizează prin întocmirea și depunerea declarației de impunere nr. 100, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, așa cum este prevăzut în Ordinul ANAF 587 din 2016, actualizat, prin completarea denumirii creanței fiscale: 103–Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat de PJ române sau cu sediul social în România sau 105–Impozit pe profit/plați anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat de PJ străine, urmând ca ulterior, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, să depună declarația privind impozitul pe profit – D 101.

4. TVA – operațiunile privind activitatea de pariuri, efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfășoare astfel de activități sunt scutite fără drept de deducere.

Revenim, în următoarele numere ale revistei, cu practicile și procedurile fiscalității pe tipuri de jocuri de noroc…