Practica jocurilor de noroc

Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Recent au fost aduse o serie de modificări și completări reglementărilor speciale ale activității de jocuri de noroc, precum și activităților conexe acestora.
Astfel, în Monitorul Oficial nr.116 din 29 decembrie 2018, a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
În esență, modificările și completările aduse se referă la:
1. Se instituie, începând cu data de 01.01.2019, o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, pentru organizatorii de jocuri de noroc online, care se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. Modalitatea de calcul al taxei se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc iar modalitatea de decla-rare și plată se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
2. Se înființează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanțată integral din venituri proprii, pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social.
Veniturile proprii se constituie din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:
– organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați clasa I – 5.000 euro anual;
– persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate clasa a II-a – 1.000 euro anual;
– jocurile la distanță monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;
– organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – 1.000 euro anual.
Veniturile proprii au natura juridică unei creanțe bugetare și se execută conform prevederilor Codului de procedură fiscală, pe baza notificării O.N.J.N. ce reprezintă titlu executoriu. Veniturile activității proprii se utilizează pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc și vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.;
3. Au fost abrogate prevederile privind bonificațiile de 10 % acordate pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc;
4. A fost majorată taxa de autorizare anuală, la mijloacele de joc de tip slot-machine, jocuri tradiționale cu câștig nelimitat, de la 2.600 euro la 3.600 euro, la care se adaugă și taxa anuală de viciu, de 400 euro;
5. Au fost eliminate alocările speciale anuale, cu viramente lunare, ce urmau să fie stabilite prin legea bugetului de stat, pentru: Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare al spitalelor.
6. Se prevede ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să notifice operatorii economici care au derulat activitate în perioada 2015-2018 și care datorează contribuția privind Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzută de lege pe această perioadă, să o achite în contul deschis la Trezoreria Statului, indicat în notificare, în termen 5 zile de la primirea notificării.

Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…

Articolul precedentMelco Resorts va înceta jocurile VIP la Studio City la începutul anului 2020
Articolul următorPrima etapă a GTI Taipei & Online Games Expo 2019