Practica jocurilor de noroc

Practica bonusurilor în jocurile de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”,
de Anchidim Zăgrean, vicepreședinte ROMBET

Reglementările speciale, privind activitatea jocurilor de noroc, dau posibilitatea organizatorilor de jocuri de noroc, tradiționali sau la distanță, să acorde jucătorilor, din fondurile proprii, bonusuri sub orice formă, dar numai în condițiile și limitele prevăzute în Regulamentele de joc aprobate de Comitetul de supraveghere al ONJN.
Prin activitatea specifică jocurilor de noroc, rezulta că bonusurile pot fi acordate:
Sub formă de taxa de participare la joc;
Sub formă de premii sau câștiguri.
Indiferent de forma sub care se acordă bonusurile trebuie să parcurgă întregul mecanism de joc, respectiv, taxa colectată, premii acordate și venitul realizat, cu evidențierea separată a acestora prin documentele specifice jocurilor de noroc.
În practica jocurilor de noroc bonusul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
Să reprezinte pentru jucător un beneficiu obținut suplimentar mizelor de joc;
Să nu fie percepute jucătorului taxe de participare sau costuri suplimentare;
Toate bonusurile să fie prevăzute în regulamentul de joc al organizatorului;
Să se refere la o perioadă determinată sau la anumite evenimente.
Promovarea acțiunilor de acordare a bonusurilor participanților este permisă numai:
În locațiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaților;
Prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active, din baza proprie de date, dacă aceștia șiau exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.
În cazul bonusurile acordate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță, în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc, vor fi transferate numai în contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Aceste bonusuri acordate se vor evidenția în mod distinct față de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment.
De asemenea aceste bonusuri acordate se evidențiază în mod distinct în contabilitatea operatorului de jocuri de noroc la distanță și se asimilează, pe măsura utilizării acestora, taxei de participare la joc. Bonusurile neutilizate în joc se evidențiază separat conform destinației acestora sau pot fi retrase de organizatori în conformitate cu prevederile termenelor și condițiilor sau regulamentului în baza cărora se acordă.
Un organizator de jocuri de noroc este obligat:
Să nu furnizeze credit în contul de plată sau în contul de joc al unui jucător și să nu permită participarea gratuită la jocul de noroc în alte condiții decât cele prevăzute în normele legale pentru acordarea bonusurilor;
Să nu crediteze participanții la jocul de noroc și să asigure distribuția bonusurilor către jucători în condițiile prevăzute în regulamentele aprobate;
Să respecte regulamentele de joc aprobate de Comitetul de supraveghere, precum și prevederile referitoare la oferirea, transferarea și evidențierea bonusurilor.
Evidența contabilă a bonusurilor trebuie să asigure reflectarea conținutului precum și realitatea economică a operațiunilor, în succesiunea lor, prin consemnarea în contul de cheltuieli (sunt acordate din fonduri proprii), în taxa de participare și apoi, dacă e cazul, în premiile sau câștigurile acordate.
Din punct de vedere fiscal bonusurile reprezintă o activitate de natura publicității, desfășurată în vederea creșterii veniturilor, prin urmare este o cheltuială deductibiă fiscal, la calculul impozitului pe profit.
Revenim cu alte opinii, în următorul număr al revistei…