Loteria Română

Loteria Română vrea să poată vinde bilete online, potrivit unui proiect de HG pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.

Astfel, articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Participarea la jocurile de noroc de tip loto – joc tradițional – se poate realiza în locații specializate, prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanții la joc sau prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.” cu condiția achitării taxei de participare.

(2) Locațiile specializate – agențiile loto, spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.” sau alte spații convenite cu partenerii contractuali, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) suprafața locației să permită desfășurarea activității, asigurând jucătorilor un climat corespunzător;
b) spațiul să fie organizat distinct de alte activități economice, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri instant și bilete de participare la jocurile loto;
c) în incintă să fie amplasat cel puțin un terminal pentru emiterea biletelor de participare la joc, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri.
(3) Terminalele autonome pot fi amplasate în agențiile loto, în spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.”, în alte spații convenite cu partenerii contractuali, precum și în alte locații care permit desfășurarea activității, stabilite de către conducerea companiei. Terminalul autonom trebuie să aibă următoarele elemente constructive minimale:

a) interfață care permite participarea la joc, înregistrarea și eliberarea înscrisurilor aferente, conform regulamentelor de joc;
b) dispozitive care permit plata taxei de participare, cum ar fi: acceptor de bancnote și/sau monede ori un alt dispozitiv pentru acceptarea plății aferente;
c) imprimantă pentru printarea biletelor de joc.

Citește mai mult AICI.