Legislatia jocurilor de noroc se modifica din nou

0

Modificari aduse de Hotarârea nr. 823/10.08.2011 cu privire la jocurile bingo, pariurile online si jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila.

Activitatea de licentiere a organizarii si de autorizare a exploatarii jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin comisie. În acest sens, comisia acorda licente de organizare si autorizatii de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc.

Operatorul economic care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile bingo, pariurile online si jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) este constituit ca persoana juridica de drept român în conditiile legii, având ca obiect principal de activitate activitatea «jocuri de noroc si pariuri», cod CAEN 9200, si capitalul social subscris si varsat în cuantumul prevazut de ordonanta de urgenta;

b) detine direct sau printr-un actionar/asociat o licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activitatilor cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cota fixa având minimum 100 de agentiiori pentru activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

c) detine mijloacele de joc si echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc;

d) dispune de personal specializat cu pregatire si experienta în domeniul tehnologiei informatiei;

e) declara, prin intermediul notificarii, prelucrarea datelor cu character personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei în vigoare;

f) are încheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare si raportare autorizat în conditiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta înainte de începerea activitatii de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc;

g) detine toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea jocurilor de noroc, în mod obligatoriu, pe teritoriul României, exceptie de la aceasta prevedere facând organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizati într-un alt stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

În vederea realizarii controlului tehnic, monitorizarii si raportarii pentru jocurile de noroc, comisia autorizeaza operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare si raportare, pe o perioada de 5 ani.

Organizatorul de jocuri de noroc nu poate functiona în lipsa monitorizarii de catre un operator de monitorizare si raportare. În situatia în care activitatea desfasurata de un organizator de jocuri de noroc nu este monitorizata, indiferent de cauza, acesta este obligat sa îsi suspende activitatea si sa informeze imediat comisia.

Operatorul de monitorizare si raportare nu are acces la datele personale ale jucatorilor înregistrati ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizeaza, accesul sau fiind limitat la informatiile despre tranzactiile financiare derulate între organizatori si jucatori, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie sa existe un ceas care sa permita jucatorului sa fie constient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data si ora curenta si trebuie sa fie vizibil în permanenta pentru jucator.

Organizatorul de jocuri de noroc este obligat sa blocheze în contul de joc al jucatorului, în orice moment, suma necesara platii impozitului datorat de jucator catre bugetul de stat pentru câstigurile realizate de jucator pâna în acel moment.

Organizatorul de jocuri bingo, pariuri online si jocuri de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, creeaza un singur cont de joc pentru un jucator înregistrat.

Acestia pastreaza datele cu caracter personal ale unui jucator înregistrat timp de 5 ani dupa ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar apoi sterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

Pentru a participa la jocurile de noroc, un jucator trebuie sa fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.

În vederea înregistrarii, un jucator furnizeaza cel putin urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetatenia, locul si data nasterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabila, numarul si seria documentului legal de identificare si detaliile unui cont bancar personal prin intermediul caruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respective.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here