Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a reconfirmat prin decizia 4018/21.09.2023, legalitatea Ordinului Președintelui ONJN nr. 86/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.

Suspiciuni de nelegalitate au fost formulate de Regio Metro Cert S.R.L. în contradictoriu cu Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, fiind înlăturate și de această dată de instanța de judecată, recursul Regio Metro Cert fiind respins ca nefondat.

La data de 10.02.2022, instanța de fond, Curtea de Apel Craiova, a respins ca neintemeiată cererea formulată de Regio Metro Cert.

Reamintim că Ordinul 86/2021 a fost contestat de organismele de evaluare a conformității care nu dețin acreditare în domeniul jocurilor de noroc (Regio Metro Cert, Metronserv și BBSC), însă cererile de suspendare sau anulare a actului au fost respinse de toate instanțele sesizate.

Instanțele de judecată, analizând cererile de anulare a Ordinului 86/2021 au reținut că susținerile organismelor de evaluare nu pot fi primite, argumentele redate în cele ce urmează fiind cel mai probabil, cele care au stat și la baza deciziei Înaltei Curți:

„A pretinde că actul normativ care reglementează domeniul jocurilor de noroc permitea utilizarea acreditării obținută în orice alt domeniu, înseamnă a nu cunoaște principiile legale si a nega însuși scopul acreditării. Nu în ultimul rând, o astfel de interpretare omite din analiză restricțiile organismelor de evaluare a conformității de a utiliza acreditarea în alte domenii, decât cele prevăzute în mod expres în certificatul de acreditare, legiuitorul neputând reglementa o situație care ar conduce la pierderea acreditării de către organismele de evaluare, astfel cum ar fi utilizarea sa în alt domeniu, decât cel pentru care a fost acordată.

În acest sens, sunt relevante dispozițiile art. 4.1.3. și art. 4.1.4 din Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării (RENAR Cod: P-21), opozabilă organismelor de evaluare a conformității, conform cărora, utilizarea simbolului acreditării și a referirii la statutul de acreditat pentru domenii pentru care nu a fost acordată acreditarea, pe o perioadă de 6 luni.
Prin urmare, dispozițiile art. 149 alin. (2) lit. h) punctul i) din Normele metodologice, reluate în cuprinsul art. 4 punctul 4.1, subpunctul 2 din Ordinul nr. 404/2020 și ulterior în cuprinsul Ordinului nr. 86/2021 nu pot fi interpretate decât în sensul că, acreditarea trebuie să fie deținută în domeniul jocurilor de noroc.

În logica prezentată de reclamantă, o companie care deține acreditarea în domeniul sanitar (sau cazane și recipiente sub presiune) ar putea si ar trebui să poată utiliza acreditarea în domeniul jocurilor de noroc, or, o astfel de concluzie frizează absurdul și este desigur nelegală.

La fel cum ar fi inacceptabil ca o acreditare în domeniul jocurilor de noroc să fie utilizată în domeniul sanitar (spre exemplu, în cazul laboratoarelor de analize medicale), la fel orice altă acreditare, decât cea în domeniul jocurilor de noroc ar fi inutilă si lipsită de conținut pentru evaluarea capacității organismelor de evaluare a conformității de a efectua verificări tehnice ale mijloacelor de joc.”

Decizia integrală este disponibilă AICI.

Articolul precedentGiocoNews, partener media al Exact Time in Gambling 2023
Articolul următorÎn plină furtună