teodora luca

Teodora Luca, Senior Associate Lawyer, Mihai Cătălin LUCA Law Office
Dreptul consumatorilor și jocurile de noroc online

Calitatea de participant la jocurile de noroc poate fi dobândită, potrivit art. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 de persoana fizică majoră, care are dreptul legal să participle la jocuri de noroc autorizate (respectiv au capacitate de exercițiu deplină). Textul legal prevede în mod expres că Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a regulamentului respectivului joc de noroc.
Dispozițiile art. 129 alin. (1) și (2) din Normele Metodologice stabilesc condițiile pentru participarea la jocurile de noroc la distanță, care este permisă numai pentru jucătorii care dețin un cont unic de joc și sunt înregistrați în sistemul informatic al organizatorului.
În vederea înregistrării contului de joc, participantul are obligația de a transmite informațiile privind: numele, prenumele, data nașterii, adresa de e-mail valabilă, adresa de domiciliu, nume utilizator, parola, acceptare termene și condiții, confirmarea voluntară a vârstei de peste 18 ani. La acceptarea înregistrării, platforma de joc va genera automat un cod unic atribuit jucătorului. (art. 129 alin. (2) din Normele Metodologice).
Condiționarea participării la jocul de noroc de acceptarea necondiționată a regulamentelor (inclusive a termenelor și condițiilor) aplicabile la nivelul organizatorului își găsește justificarea în necesitatea de a asigura participanților la jocul de noroc aceleași condiții pentru desfășurarea activității (art. 21 din OUG 77/2009) și de a permite astfel monitorizarea permanentă a activității de către autoritatea competentă.
Astfel, dispozițiile art. 21 din Ordonanță impun organizatorilor de jocuri de noroc să asigure jucătorilor participarea la joc cu șanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard și de abilitate a jucătorilor. Participarea la joc cu șanse egale a jucătorilor este asigurată de organizatorul de jocuri de noroc prin intermediul termenelor și condițiilor care conturează un cadru identic de joc pentru toți participanții.
De asemenea, dispozițiile art. 140 din Normele Metodologice prevăd, în mod expres, că desfășurarea activității de jocuri de noroc la distanță între organizator și participant se realizează în conformitate cu termenele și condițiile stabilite de organizator și cu regulamentul de joc, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute obligatoriu următoarele informații: datele de contact ale organizatorului, identificarea și descrierea amănunțită a procedurilor de înregistrare a jucătorilor, respectiv a creării conturilor de joc, descrierea condițiilor de suspendare ori de închidere a conturilor de joc, descrierea procedurilor de autoexcludere temporară sau definitivă din joc, precum și a procedurilor de întrerupere a accesului pe platforma de joc, descrierea amănunțită a jocurilor oferite participanților, modalitatea de transfer a sumelor obținute din jocul de noroc către contul de joc și contul de plată al participantului, condițiile de securizare a transmisiei de date de la și către jucător, consecințele tentativelor de fraudare a dispozițiilor legale sau regulamentare.

Dreptul consumatorilor
Dreptul consumatorilor și jocurile de noroc online

Orice modificare a termenelor și condițiilor sau a regulamentului de joc va fi supusă aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN.
Regulamentele de joc și Termenele și condițiile aplicabile sunt parte a documentației analizate de autoritate în vederea acordării licenței de organizare / autorizației de exploatare a activității orice modificare a acestora fiind permisă numai cu aprobarea prealabilă a autorității.
Dacă din perspectivă comercială, Termenele și condițiile aplicabile pe platformele de jocuri de nrooc online au semnificația unui contract, stabilind drepturi și obligații reciproce, din perspectiva dreptului consumatorului, acestea au valoarea unor contracte standard, pentru care profesionistul nu are obligația de a proba negocierea individuală a clauzelor.
Principalele drepturi ale consumatorilor în relația cu organizatorii de jocuri de noroc sunt, conform legii:
a) de a fi protejați împotriva riscului de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze drepturile și interesele legitime;
b) de a fi informați complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum și de a fi educați în calitatea lor de consumatori;
c) de a avea acces la piețe care le asigură o gamă variată de produse și servicii de calitate;
d) de a fi despăgubiți pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege.

(Dreptul consumatorilor și jocurile de noroc online continuă în numărul viitor)

Articolul precedentCazurile de jucători cu probleme din Irlanda au înregistrat un nivel record în 2018
Articolul următorSGS 2019: doar o săptămână până să înceapă