Pentru autorizaţiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:
1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot-machine. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiile de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, distinct pentru fiecare locaţie în parte. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru a spaţiului de joc;
4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc.;
5. dovada privind verificarea tehnică a maşinilor electronice cu câştiguri eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;
6. documentele care atestă provenienţa legală a maşinilor electronice cu câştiguri;
7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
9. pentru mutarea mijloacelor de joc:
– notificare privind înregistrarea mutării. Notificarea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
– dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comerţului;
Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:
1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;
5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar- contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc.;
6. dovada privind verificările tehnice eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul);
7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;
8. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
9. persoana desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
10. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
11. pentru completare cu noi mijloace de joc:
– cererea privind completarea autorizaţiei. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
– o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv nouă schiţă a spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;
– regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
– documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;
– dovada privind constituirea fondului de garanţie;
– dovada privind verificarea tehnică eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul).

Articolul precedentScad taxele pentru gamblingul online din Marea Britanie?
Articolul următorDomaine de Divonne, o bijuterie franceză

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.