Producătorul DGL PRO srl aduce la cunoștință publică obligația organizatorilor de jocuri de noroc de tip slotmachine (atât cu miză și câștiguri nelimitate, cât și cu câștiguri limitate) de conectare a mijloacelor de joc de acest tip printr-un protocol de comunicare serial standardizat.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvernul nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (”Normele me- todologice”), legiuitorul a prevăzut în mod expres faptul că mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfășoară activitatea de slot machine cu miză și câștiguri nelimitate trebuie conectate prin intermediul unui protocol de comunicare standardizat care să nu folosească semnale analogice preluate din generatorul de semnal pentru contoarele electromecanice, de tip serial, la un sistem informatic centralizator, în conformitate cu ordinul președintelui ONJN, această obligație de conformare urmând a fi efectuată în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Normelor metodologice.
Cu toate acestea, menționăm că la elaborarea prevederilor anterior menționate nu a fost avut în vedere faptul că, în practică, o parte din mijloacele de joc de tip slot-machine (atât cu miză și câștiguri nelimitate, cât și cu câștiguri limitate) au încorporate plăci de tipul Videomultigame Club Master 1,2 și 3. In acest sens, subscrisa, în calitate de producător de mijloace de joc de acest tip și deținător al Licenței clasa a II-a, autorizat conform dispozițiilor legale în materie, aducem la cunoștința publicului faptul că nu am mai procedat la dezvoltarea tehnică a acestor plăci încă din anul 2013.

Pe cale de consecință, plăcile de tip Videomultigame Club Master 1,2 și 3 produse de subscrisa și încorporate în anumite mijloace de joc tip-slot machine (atât de tipul celor cu miză și câștiguri nelimitate, cât și de tipul celor cu câștiguri limitate) utilizate în prezent de organizatori de joc licențiați de Oficiul Național de Jocuri de Noroc (în cele ce urmează, ”ONJN”) nu sunt apte, din punct de vedere tehnic, să comunice prin protocolul serial standardizat implementat în programul de joc de către producător. Singura placă aptă să comunice printr-un astfel de protocol de comunicare serial standardizat (astfel cum este impus prin prevederile legale anterior menționate) este Placa Videomultigame Hot Shot.
Transmiterea datelor colectate pentru placa de tip Videomultigame Club Master 1,2 sau 3 încorporată în mijloacele de joc nu se efectuează de către acest tip de placă prin protocolul serial standardizat, implementat în programul de joc de către producător, ci o astfel de comunicare și transfer al datelor se realizează exclusiv prin placa Videomultigame Hot Shot.
Mai mult, pe lângă imposibilitatea plăcilor de tip Videomultigame Club Master 1,2 sau 3 de a asigura transmiterea datelor colectate prin protocolul serial standardizat, nu se poate asigura integritatea, securitatea și veridicitatea datelor obținute prin intermediul acestora, existând riscul ca datele astfel obținute să nu corespundă realității.

Astfel, în măsura în care Biroul Român de Metrologie Legală (”BRML”) certifică din punct de vedere tehnic plăcile de tip Videomultigame Club Master 1,2 sau 3, respectiv ONJN emite autorizație de exploatare pentru mijloacele de joc ce au încorporate plăci de tipul Videomultigame Club Master 1,2 sau 3, subscrisa, în calitate de producător nu își asumă nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru eventualele încălcări ale prevederilor legale expres prevăzute în Normele metodologice cu privire la obligația de a asigura interconectarea mijloacelor de joc de tip slot-machine prin protocol de comunicare serial standardizat.
De asemenea, subscrisa își declină și nu își asumă nicio responsabilitate, de nicio natură, cu privire la toate și oricare consecințe legale ce ar putea decurge din și/sau în legătură cu aspectele detaliate anterior.
Menționăm faptul că acest aspect este unul important pentru organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine, care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini obligația legală de interconectarea a mijloacelor de joc printr-un protocol de comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul organizatorului și conectarea acestuia la terminalul situat la ONJN sau la locația indicată de acesta, aspect de natură a atrage o serie de consecințe legale pentru organizatorii de jocuri.
Pe cale de consecință, în vederea identificării și implementării unei soluții apte să rezolve această chestiune și să asigure o conformare a prevederilor legale cu realitățile tehnice, subscrisa am efectuat prezentul demers de informare cu privire la această situație, atât către publicul interesat, cât și către autoritățile competente.

Articolul precedentA.O.P.J.N.R. este mereu în avangarda soluționării problemelor industriei!
Articolul următor550€ Israeli Poker Championship, Bucureşti, 26 martie – 2 aprilie: capul de afiş al pokerului live din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.